Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Nieuwsbrief (September 2020)
Nieuwsbrief (September 2020)

Op deze pagina vind je onze laatste digitale nieuwsbrief in z’n geheel. Je kan van elk artikel een detailweergave openen en van daaruit bladeren tussen de verschillende artikels.

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Met ‘Samen Werken Aan Toekomst’ ondersteunt Elegast School PRO leerlingen die dreigen uit te vallen in het secundair onderwijs. We spraken met afdelingscoördinator Tijl om eens onder de loep te nemen hoe zo’n SWAT-traject verloopt.

Dag Tijl. Het nieuwe schooljaar is een kleine maand bezig. Een drukke periode voor School PRO?
Best wel. De vorige SWAT-trajecten zitten in hun nazorgperiode en nu start er een hele nieuwe groep jongeren op.

Welke jongeren komen bij jullie terecht?
We begeleiden jongeren die een ‘problematische schoolloopbaan’ hebben: jongeren die omwille van hun gedrag al veel van school moesten veranderen, die al meerdere keren geschorst werden, die vaak spijbelen … We hebben het dan niet over beginnende problematieken, meestal gaat het om ‘multi-problem jongeren’. Niet alleen op school gaat het mis, maar ook thuis en in de vrije tijd zijn er problemen. Het zijn jongeren die meestal al redelijk wat hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben.

Ik heb gehoord dat jullie een vrij unieke opstartprocedure hebben.
Waar haal jij je info? (lacht) Nee, dat klopt. We starten onze intensieve begeleidingsprojecten telkens met de driedaagse. Dat is een tocht waarbij jongere en begeleider samen drie dagen gaan kamperen. Eén op één, ieder met de rugzak en een tent.

Dag één loopt dan misschien wat onwennig, maar op dag twee merk je al snel dat je -tot op een bepaalde diepte- meer doordringt tot de jongere.

Waarom de driedaagse?
De driedaagse is een goede manier om de jongere echt mee te krijgen in het verhaal. Tijdens de tocht bereiden we hem voor op het traject dat hij zal afleggen. We stellen samen een plan op met 3 concrete doelen om te behalen. Samen op pad zijn en op die manier samenwerken creëert het begin van een vertrouwensband tussen de jongere en diens individueel begeleider (IB). Dag één loopt dan misschien wat onwennig, maar op dag twee merk je al snel dat je -tot op een bepaalde diepte- meer doordringt tot de jongere.

De driedaagse zit erop, de jongere weet wat zijn doelen zijn … wat nu?
Als hij op tocht is geweest start de jongere met een groepsprogramma van 8 weken. Naargelang zijn specifieke noden focust zo’n programma op (1) inzicht in ‘ik’, (2) omgaan met anderen of (3) de plek van de jongere op school en in de samenleving. We houden de groepjes bewust klein om zo goed mogelijk aan de individuele noden van elke jongere te kunnen beantwoorden.

De jongere werkt rond thema’s zoals zelfbeeld, motivatie, verantwoordelijkheidszin, samenwerken …

Vervangt het SWAT-traject dan volledig de school in dat trimester?
Ja en nee. In principe is het inderdaad een schoolvervangend traject. Dat houdt in dat de jongeren van dinsdag tot en met vrijdag workshops volgen waarin ze werken rond thema’s zoals zelfbeeld, motivatie, verantwoordelijkheidszin, samenwerken enzovoort. In sommige trajecten worden er echter enkele dagen ingepland waarop de jongere wél aanwezig is op zijn school om naar een bepaalde doelstelling toe te werken.

Maandag verschilt van de rest van de week?
Maandag is IB-dag: dan werken jongere en begeleider in een individuele sessie op een bepaalde les of methodiek. Dat gaat door in variërende omgevingen: bij ons, in een koffiebar, tijdens een workout in de fitness waar de jongere veel tijd doorbrengt… Het is een kans om mee te gaan in de leefwereld van de jongere.

Het belangrijkste is dat we de juiste oplossing vinden, op maat van de jongere.

Wat gebeurt er na de 8 weken?
We bekijken samen met alle betrokken partijen (jongere, gezin, school, CLB…) welke vooruitgang de jongere heeft gemaakt. Is hij klaar om terug naar school te gaan? Of heeft hij nood aan meer hulp? In het laatste geval hebben we samen een beslissing te maken: start hij met een tweede groepsprogramma bij ons? Of verwijzen we de jongere door om een andere vorm van hulpverlening te krijgen? Misschien komen we wel uit bij een combinatie van de twee. Het belangrijkste is dat we de juiste oplossing vinden, op maat van de jongere.

Blijven jullie de jongere opvolgen na afloop van het SWAT-traject?
In de nazorgperiode doen we dat actief gedurende een maand. Daarnaast nemen we op het einde van het schooljaar contact op met de school om te horen hoe de jongere het gedaan heeft. Onze deur blijft ook daarna open. De jongeren mogen altijd eens bellen of langskomen als ze met vragen zitten. Er zijn er ook die dat doen. We kunnen dan uiteraard niet zomaar een volledig traject starten, maar we proberen ze wel zo goed mogelijk te helpen. Als het nodig is wijzen we ze de weg naar organisaties of personen die hen verder kunnen helpen.

Buurtwerking zet in op digitale vaardigheden

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Digi-donderdag

Op 1 oktober organiseert onze buurtwerking een infoavond rond hun nieuw project ‘digi-donderdag’. Geïnteresseerden komen er te weten wat digi-donderdag juist allemaal inhoudt en maken er kennis met de nieuwste digitale tools. Daarnaast brengen we verslag uit over de bevragingen die we in de voorbije maanden afnamen rond de digitale vaardigheden van de buurtbewoners.

Digi-donderdag maakt deel uit van het project Digitaal Inclusieve Wijk, waarin de steden Antwerpen, Gent en Kortrijk in verschillende wijken op zoek gaan naar manieren om er de bewoners digitale vaardigheden bij te brengen. In de wijk Antwerpen-Dam (2060) wordt dat project verzorgd door onze buurtwerking.

De infoavond gaat door op 1 oktober 2020 van 18.30u tot 20.00u bij onze buurtwerking op het adres Twee Netenstraat 13a, 2060 Antwerpen.

Toegang is gratis maar kan enkel na registratie via buurtwerking@elegast.be of 03 232 60 20.


Initiatie programmeren

Eerder deze maand konden kinderen van 7 tot 18 jaar bij de buurtwerking kennismaken met programmeren dankzij de vrijwilligers van CoderDojo. De kinderen leerden er code te gebruiken en brachten zo animatiefiguurtjes aan het bewegen en praten.

CoderDojo is een internationaal initiatief waarbij kinderen gratis, in clubverband en al spelenderwijs kunnen leren over alles dat te maken heeft met technologie. Een hele leuke manier om leeftijdsgenoten met dezelfde interesses te leren kennen!

Dit was de zomervakantie!

't Zuid in Nederland

Ja, die emoji’s beschrijven vrij accuraat de verschillende gezichtsuitdrukkingen.

Zon, zee en strand

Dolle pret aan de Belgische kust!

Piraten van de zee

Al wie zin had ging inderdaad mee.

(Z)waaien

Het weer was niet altijd geweldig, maar we maakten er het beste van.

Samen op stap

Genieten van de natuur.

En dan bekomen.

Want van plezier maken kan je zo moe worden, mijnheer…

Trek de trekkershut op gang!

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Op vraag van verschillende afdelingen van Elegast wil de Berkelhoeve de bestaande chalet te midden van de natuur en de dieren omvormen tot een trekkershut. Door met de jongere naar de natuur te trekken willen we als organisatie nog meer inzetten op het kracht- en oplossingsgericht hulpverlenen. Een kort verblijf van jongeren met begeleider geeft rust in het hulpverleningstraject. Er komt tijd om een duurzame relatie tussen begeleider en jongere op te bouwen.

We renoveren de bestaande chalet met recycleerbare, energiezuinige en milieuvriendelijke materialen. Een school met de richting ‘bouw’ zal zich dit project toe-eigenen en dit samen met studenten realiseren. Voor de aankoop van materialen en inrichting ervan zoeken we gulle sponsors. Wil je je (kleine) steentje bijdragen, dan is een storting welkom op rekeningnummer BE98 7331 0226 3793 met vermelding ‘renovatie trekkershut’.

Kunst over de vloer

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Aan de voorgevel van ons dagcentrum legt illustrator Aras momenteel de laatste hand aan een supergroot (en ook wel supermooi) hinkelpad op het woonerf tussen de Samberstraat en de Twee Netenstraat op Den Dam.

Het hinkelpad is een initiatief van Stad Antwerpen, Woonhaven en Buurtwerking Elegast Den Dam.

Proficiat, Kristof!

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Onze collega’s van OOOC Harmonie wensen hun ‘ancien’ Kristof in de bloemetjes te zetten.

Kristof trouwde op 27 juni met Ellen, de liefde van zijn leven. Het groot feest dat daarop moest volgen werd uitgesteld vanwege het coronavirus, en dat konden wij als team niet zomaar laten passeren. We zakten met een delegatie af naar het gemeentehuis van het zonnige Hove, waar we Kristof en Ellen toejuichten met de mooie borden die je op de foto ziet. Onze kinderen maakten de borden speciaal voor het bruidspaar.

We wensen jullie een leven vol geluk toe. En we kijken allemaal heel erg uit naar dat uitgestelde feest!

Leerproject corona

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Rots en water, het is een begrip dat bij velen van ons een belletje doet rinkelen. Het principe is simpel: soms moet je standvastig zijn als een rots. Je niet laten wegduwen en staan voor je principes. Anderzijds moet je ook vloeibaar zijn, zoals water. Je aanpassen en meegaan met de stroom.

Het voorbije half jaar is vooral dat laatste van pas gekomen. Aanpassen aan de nieuwe school- en werksituatie, aanpassen aan het nieuwe normaal, aanpassen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften, aanpassen aan de nieuwe bubbels, aanpassen aan de nieuwe economische situatie,…

Ook van jongeren verwachten we deze flexibiliteit. En laat de puberteit nou net het moment zijn waarin veel jongeren de grenzen van rots worden aftasten. Het jeugdparket merkt dat er veel overtredingen gemaakt worden. Ze stelden daarop de vraag aan de HCA-dienst om een gericht leerproject aan te bieden om jongeren te sensibiliseren. Dus net dat hebben wij gedaan.

Dit leerproject bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is theoretisch. We leggen uit wat een virus is en hoe het zich verspreidt. We vertellen hoe de verspreiding kan ingeperkt worden en leggen de link met de maatregelen die de overheid nam. We geven de jongeren de kans te bespreken welke maatregelen voor hen moeilijk of juist eenvoudig op te volgen waren. We bespreken het verschil tussen een lockdown, een quarantaine en een isolatie. Tenslotte leggen we uit wat de symptomen en gevolgen van het virus zijn en hoe ze hierop moeten reageren.

Om deze theorie tastbaar te maken gaan we voor het tweede deel de stad in. In Antwerpen gaan we op zoek naar de zichtbare gevolgen van deze pandemie. We bekijken welke impact het virus heeft op de cultuur, de horeca, de zorgsector, de (kleine) zelfstandigen, werkgelegenheid, school, toerisme,…

Het laatste deel van dit leerproject wordt ingevuld door een gastspreker, een zorgverlener werkzaam in een ziekenhuis. Deze spreker deelt haar verhaal met de jongeren. Ze vertelt over de kleine en grote lichtpuntjes de voorbije maanden, maar ook de moeilijke momenten en grote uitdagingen die zij en haar team overwonnen in deze crisis.

Het doel van dit leerproject is het inzicht van de jongeren over het virus en de gevolgen op verschillende levensdomeinen daarvan vergroten. Ook op deze manier draagt Elegast zijn steentje bij het virus te verslaan.

Help jij ons het verschil te maken?
Schenk nu en trek 60% van je gift terug.

Storten kan op IBAN BE37 7331 0226 6928
met vermelding van je naam en voornaam.

03 286 75 25 – info@elegast.be

De regering keurde op 9 juli een wetsontwerp goed waardoor je dit jaar een hogere belastingvermindering krijgt op donaties aan erkende instellingen. 

In plaats van de gebruikelijke 45% trek je nu 60% van je gift terug.  Zo kost een bijdrage van bijvoorbeeld €125 je dit jaar slechts €50.
 
De tijdelijke wet geldt voor alle schenkingen vanaf €40 van 2020, dus je geniet ook van het voordeel als je eerder dit jaar al een schenking deed.
 
We hebben veel aan jouw steun, zeker in deze moeilijke tijden.
 
Maak jij van deze gelegenheid gebruik om schenker te worden?
Als schenker bouw je met ons mee aan de toekomst van de honderden jongeren en gezinnen die we jaarlijks bereiken.
We zetten jouw gift in waar ze écht een impact kan hebben.

Dank aan onze schenkers.

Akkermans, Diest   |   Bosmans – De Clerq, Sint-Niklaas
Brys – Toussaert, Dworp   |   Bulcke, Antwerpen
Buts – Hofman, Edegem   |   Carleer, Londerzeel
Cauwe – Van Marsenille, Antwerpen   |   Coates, Brasschaat
Daeleman – Boogers, Turnhout   |   De Jongh, Kalmthout
De Roey, Brasschaat   |   Deferm, Antwerpen
Glas-Service BV, Antwerpen   |   Hartwerpen 2019, Antwerpen
Hendrickx, Malle   |   Henquin – Lowet, Kapellen
Imopan NV, Wommelgem   |   Jong SPA
Kerkstoel 2000 + NV, Grobbendonk   |   Koning Boudewijnstichting, Brussel
Lamberts, Bonheiden   |   Malomgre, Antwerpen
Michel Henquin bvba, Hoevenen   |   Nietvelt, Oud-Heverlee
Nijmegeers, Destelbergen   |   Nonneman, Kalmthout
Nuyts, Schilde   |   Oosterlynck, Roeselare
Pomierski, Brecht   |   Rombaut – Avonts, Ekeren
Schellekens – Hellemans, Ekeren   |   Schmidt, Deurne
Schyvens, Antwerpen   |   Smet, Sint-Niklaas
Spanoghe – Bruylants, Antwerpen   |   Steverlynck, Anzegem
Thone, Deurne   |   Van Assche, Wilrijk
Van Bouwel – Van Buyten, Brasschaat   |   Van Damme, Edegem
Van den Audenaerde – Huysm, Schoten   |   Van Den Berg – Van Den Bergh, Heist-aan-zee
Van Den Heuvel, Mortsel   |   Van Der Stricht – De Wilde, Berlare
Van Eetvelt – Broodcoorens, Bornem   |   Van Geem, Antwerpen
Van Leuven – Van Laer, Berchem   |   Van Putten, Stabroek
Van Rompaey, Antwerpen  |   Van Valckenborgh, Antwerpen
Vekemans, Antwerpen   |   Vercammen, Kapellen
Vita Et Pax vzw, Antwerpen