Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
SWAT
SWAT

Samen Werken Aan Toekomst is een intensief begeleidingsproject voor jongeren die dreigen uit te vallen in het secundair onderwijs.

Samen met de jongere en diens context tekenen we een op maat gemaakt traject uit. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag zal dat SWAT-traject bestaan uit één of meer modules met telkens een heel eigen klemtoon:

MODULE 1

Inzicht in ik
 

Samen met de jongere leggen we ons toe op 3 afgebakende doelstellingen die zelfreflectie en inzicht moeten vergroten.

 8 weken tot één trimester
 Trainen van vaardigheden in groep

Zelfbeeld
Motivatie
Grenzen
Rust
Krachten & Valkuilen
Verantwoordelijkheid

Bij aanvang van de module hebben we een rondetafelgesprek met alle betrokkenen en 4 individuele gesprekken met de jongere.

Na de gesprekken gaat de jongere samen met zijn of haar begeleider op een individuele tocht van 3 dagen. Tijdens deze tocht bepalen we samen (binnen de hierboven vermelde thema’s) de 3 concrete doelstellingen voor het traject.

Tijdens het traject blijven we werken aan slaagkansen, door het bieden van studiebegeleiding op maat.
Er is frequent contact met de school en het netwerk.

Op het einde van het traject organiseren we een bruggesprek met alle betrokkenen. We brengen verslag uit over de doelstellingen van het traject en formuleren adviezen voor opvolging.

Na dat gesprek bieden we minstens 1 maand nazorg. We organiseren onder meer een klasworkshop of volgen een buddysysteem of supportersgroep op.

De jongere moet bereid zijn om te evolueren en te werken aan verandering.

De jongere wil werken rond zelfreflectie.

De jongere heeft een traject in groep nodig om te leren van anderen, anderen te observeren of om te experimenteren met nieuw gedrag.

‘Inzicht in ik’ richt zich tot leerlingen die moeilijkheden ervaren op diverse probleemdomeinen.

Er is sprake van een problematische schoolloopbaan, bijvoorbeeld: groot schoolverloop, spijbelgedrag, uitsluitingen en verwijderingen.

MODULE 2

Omgaan met anderen
 

Samen met de jongere leggen we ons toe op 3 afgebakende doelstellingen die sociale interactie vergemakkelijken.

 8 weken tot één trimester
 Trainen van vaardigheden in groep

Positieve communicatie
Conflicthantering
Respect tonen
Vertrouwen
Feedback geven en ontvangen
Samenwerken

Bij aanvang van de module gaan we na of de jongere in staat is tot zelfreflectie. We hebben een rondetafelgesprek met alle betrokkenen en 4 individuele gesprekken met de jongere.

Na de gesprekken gaat de jongere op een groepstocht van 3 dagen. Tijdens deze tocht bepalen we samen (binnen de hierboven vermelde thema’s) de 3 concrete doelstellingen voor het traject.

Tijdens het traject blijven we werken aan slaagkansen, door het bieden van studiebegeleiding op maat.
Er is frequent contact met de school en het netwerk.

Op het einde van het traject organiseren we een bruggesprek met alle betrokkenen. We brengen verslag uit over de doelstellingen van het traject en formuleren adviezen voor opvolging.

Na dat gesprek bieden we minstens 1 maand nazorg. We organiseren onder meer een klasworkshop of volgen een buddysysteem of supportersgroep op.

De jongere moet bereid zijn om te evolueren en te werken aan verandering.

De jongere wil werken rond interactie met leeftijdsgenoten en leerkrachten.

De jongere kan zichzelf tegen het licht houden via zelfreflectie.

De jongere heeft een traject in groep nodig om te leren van anderen, anderen te observeren of om te experimenteren met nieuw gedrag.

‘Omgaan met anderen’ richt zich tot leerlingen die moeilijkheden ervaren op diverse probleemdomeinen.

Er is sprake van een problematische schoolloopbaan, bijvoorbeeld: groot schoolverloop, spijbelgedrag, uitsluitingen en verwijderingen.

MODULE 3

Mijn plek op school / in de samenleving

Samen met de jongere leggen we ons toe op 3 afgebakende doelstellingen die oriëntatie en competenties verhogen.

 8 weken tot één trimester
 Individuele begeleiding en/of stages

Doorzetten
Verantwoordelijkheidszin
Zelfreflectie
Inlevingsvermogen
Omgaan met feedback
Samenwerken

Bij aanvang van de module hebben we een rondetafelgesprek met alle betrokkenen en 4 individuele gesprekken met de jongere.

Na de gesprekken gaat de jongere samen met zijn of haar begeleider op een individuele tocht van 3 dagen. Tijdens deze tocht bepalen we samen (binnen de hierboven vermelde thema’s) de 3 concrete doelstellingen voor het traject.

Tijdens het traject blijven we werken aan slaagkansen, door het bieden van studiebegeleiding op maat.
Er is frequent contact met de school en het netwerk.

Op het einde van het traject organiseren we een bruggesprek met alle betrokkenen. We brengen verslag uit over de doelstellingen van het traject en formuleren adviezen voor opvolging.

Na dat gesprek bieden we minstens 1 maand nazorg. We organiseren onder meer een klasworkshop of volgen een buddysysteem of supportersgroep op.

De jongere moet bereid zijn om te evolueren en te werken aan verandering.

De jongere wil werken rond oriëntatie in school of werk.

De jongere kan op een gepaste manier contact leggen met volwassenen.

De module ‘mijn plek op school/in de samenleving’ is er voor leerlingen die moeilijkheden ervaren op verschillende probleemdomeinen.

Er is sprake van een problematische schoolloopbaan, bijvoorbeeld: groot schoolverloop, spijbelgedrag, uitsluitingen en verwijderingen

Elegast School PRO

Borgerhoutsestraat 30-32
2018 Antwerpen

 Sofie Huybrechts
0474 88 32 00
schoolpro@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 119 – Ploeg (350m)
Velo 003 – Centraal Station Kievit 2 (500m)
Velo 111 – Van Der Meyden (550m)

Halte Lente (100m): Tram 11
Halte Langstraat (450m): Bus 30
Halte Van Den Nestlei (550m): Bus 20, 21
Halte Kerkstraat (700m): Tram 24 – Bus 410, 414, 415, 416, 417, 418, 427, 429
Halte Mercatorstraat (750m): Bus 17, 20, 21, 32, 191
Halte Plantin (750m): Tram 2, 6, 9, 15