Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Klachten
Klachten

Goede hulpverlening is jouw recht. Heb je een klacht of voel je je niet begrepen? Aarzel dan niet om dit te melden. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden.

Klacht neerleggen bij Elegast

Je kan met je klacht terecht bij:

 • De begeleider
 • De directeur van de afdeling
 • De directeur kwaliteit en beleid
  ☎️03 286 76 25
  📬Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen
  📧klachten@elegast.be
  📝Onderstaand formulier

Klacht extern neerleggen

Je kan met je klacht terecht bij:

Interne procedure

Wanneer we een klacht ontvangen via onze eigen kanalen nemen we de volgende stappen:

De ontvanger (begeleider/directeur/directeur kwaliteit en beleid) vat de klacht samen in overleg met degene die klacht neerlegt.

De ontvanger is een begeleider of directeur

De klacht wordt besproken op de eerstvolgende teamvergadering.

Het team kan de directeur kwaliteit en beleid en de algemeen directeur om bijkomend advies vragen.

De ontvanger is de directeur kwaliteit en beleid

De directeur kwaliteit en beleid bespreekt de klacht met de algemeen directeur.

Tijdens een overleg wordt de klacht al dan niet ontvankelijk verklaard.

Een klacht is niet ontvankelijk als:

 • de klacht niet de hulp- of dienstverlening van Elegast betreft
 • het cliëntdossier al vernietigd is volgens de richtlijnen van de overheid

Ontvankelijk

We werken op hetzelfde overleg een strategie en actieplan uit.

De ontvanger van de klacht koppelt de geplande acties binnen de 14 dagen terug aan de betrokken partij.

We houden het cliëntsysteem op de hoogte van de acties die deel uitmaken van de klachtenbehandeling.

De strategie, de acties en de reactie van de klager worden geregistreerd in het cliëntendossier of klachtenregistratie.

Niet ontvankelijk

We informeren de betrokken partij binnen de week die volgt op het eerstvolgende overleg.

Als het kan formuleren we een advies.

Klachtenregistratie binnen de (zelf)evaluatie

Geregistreerde klachten worden jaarlijks gebundeld, geanalyseerd en omgezet in actiepunten binnen de kwaliteitsplanning.