Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding

Elegast Gezinsbegeleiding gaat samen met gezinnen op zoek naar manieren om het samenleven thuis te verbeteren en om samen de nodige uitdagingen aan te gaan.

Bij Elegast Gezinsbegeleiding vertrekken we vanuit het feit dat elk gezin uniek is. Om verschillende redenen. Toch hebben de meeste ouders een gemeenschappelijk doel, namelijk ontspannen samenleven en hun kinderen zien opgroeien tot stabiele jongvolwassenen.

De maatschappij is al zo complex en stresserend dat we graag in een rustige en veilige thuis vertoeven. Sommige gezinnen ondervinden dat dit niet zo vanzelfsprekend is.

De gezinsbegeleidingsdienst van Elegast ondersteunt deze gezinnen en gaat samen met hen op zoek naar mogelijke stressoren en hoe er anders met deze spanning omgegaan kan worden. We richten ons op verbindende ervaringen die kunnen leiden tot een verhoging van het welbevinden van elk gezinslid opdat ieder zich ontspannen en gedragen kan ontwikkelen.

Omdat elke situatie anders is, en we zo goed mogelijk willen aansluiten bij de vraag van het gezin, werken we vanuit vier verschillende modules: breedsporige contextbegeleiding, laagintensieve contextbegeleiding, positieve heroriëntering en signs of safety.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt. 

> Naar de website kinderenuitdeknel.be

MODULE 1

Breedsporige contextbegeleiding

Een traject van 1 jaar voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.

 Complexe opvoedingsvragen
 Moeilijkheden op levensdomeinen die invloed hebben op de opvoeding
Door de verdeling met de andere thuisbegeleidingsdiensten in het arrondissement Antwerpen begeleidt onze dienst bij voorkeur gezinnen in de volgende regio: Antwerpen-Noord, Merksem, Deurne, Borgerhout, Wommelgem, Schoten, Ekeren, Brasschaat, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Stabroek, Hoevenen.  

Samen met het gezin gaan we een traject van een jaar aan. 

Wekelijks zitten we samen in de eigen thuisomgeving.  Een begeleidingsgesprek duurt ongeveer twee uur. 

We vinden een goede samenwerking zeer belangrijk waardoor we inzetten op transparante communicatie en op ondersteuning die het gezin activeert en versterkt.

Van hieruit bekijken we samen met het gezin welke stappen er te zetten zijn, wat en/of wie hier eventueel voor ingeschakeld kan worden en welke vaardigheden ze graag verder willen ontwikkelen.

De aanmelding verloopt via de brede instap (CLB, gezin zelf, CGG, …). Of via  de gemandateerde voorzieningen (OCJ, SDJ, VK).

MODULE 2

Laagintensieve contextbegeleiding

Een traject van 6 maanden voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Afgebakende hulpvraag
Door de verdeling met de andere thuisbegeleidingsdiensten in het arrondissement Antwerpen begeleidt onze dienst bij voorkeur gezinnen in de volgende regio: Antwerpen-Noord, Merksem, Deurne, Borgerhout, Wommelgem, Schoten, Ekeren, Brasschaat, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Stabroek, Hoevenen.

Een laagintensieve contextbegeleiding focust zich gedurende een half jaar op een duidelijke en afgebakende hulpvraag van het gezin.

Tijdens wekelijkse huisbezoeken van gemiddeld een uur zoeken we samen met het gezin hoe hun ontwikkelingskansen vergroot kunnen worden.

Door het vergroten van de draagkracht van alle gezinsleden en van het gezin als een geheel, komt er een basis waarop het gezin kan voortbouwen aan hun vaardigheden en zelfredzaamheid.

De aanmelding verloopt via de brede instap (CLB, gezin zelf, CGG, …). Of via  de gemandateerde voorzieningen (OCJ, SDJ, VK).

MODULE 3

Positieve Heroriëntering

Procesbegeleiding van 4 maanden voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.

 Zoeken naar verbinding in vastgelopen gezinssituaties
 Woonachtig in arrondissement Antwerpen

Gezinnen krijgen regelmatig te maken met uitdagingen waardoor het samenleven tijdelijk een hindernis vormt. Bij positieve heroriëntering wordt samen gezocht hoe terug grip kan worden gekregen op de situatie. Elke crisis is immers een kans tot verandering. Door te spreken met en te luisteren naar elkaar vanuit het hart wordt de communicatie terug op gang gebracht en kunnen gezinnen opnieuw voelen dat ze verbonden zijn met elkaar en samen tot beweging willen komen.

We zijn ervan overtuigd dat het veranderen of bewegen van de zorgen in handen ligt van jullie gezin.

Er vinden individuele gesprekken (assessments) plaats waarin de zorgen, verlangens en wat je zelf kan doen om terug grip te krijgen op de situatie worden verkend. Het opnemen van eigen verantwoordelijkheid staat centraal.

Wanneer er bereidheid is om te spreken met en te luisteren naar elkaar worden jij en je gezinsleden uitgenodigd om dit te delen in een gezamenlijk gesprek (de cirkel). Mogelijks komen jullie tot afspraken om het samenleven opnieuw aangenaam maken. Gezamenlijke acties nemen jullie op in een samenwerkingsplan. Er wordt ook bekeken of andere betrokkenen (vrienden, familie, hulpverlening,…) ingeschakeld kunnen worden.

De aanmelding verloopt via een betrokken aanmelder.

MODULE 4

Signs of Safety

Een traject van 4 tot 8 maanden voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij het veilig thuis wonen in vraag wordt gesteld.   

 Focus op veiligheid
Samen met de belangrijke mensen rond het gezin (netwerk)
 Woonachtig in het arrondissement Antwerpen

Gedurende 4 tot 8 maanden begeleiden we het gezin aan huis en/of in de bredere leefomgeving. Het einddoel van de contextbegeleiding is dat het kind of de jongere veilig kan opgroeien binnen het eigen gezin en/of netwerk. Vanuit de visie van Signs of Safety worden moeilijke thema’s en zorgen besproken met de ouders en gedeeld met het netwerk om zo toe te werken naar een veiligheidsplan dat werkt. Ook krijgen kinderen en jongeren op hun maat uitleg en antwoorden van hun ouders over wat er gebeurt in hun leven. We doen dit in een woord- en beeldverhaal.
De aanmelding kan enkel gebeuren via de gemandateerde voorzieningen (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank.

Elegast Gezinsbegeleiding

Trammezandlei 67-69
2170 Merksem

 Koen Bergmans
03 645 39 70
03 641 43 90
thb@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 219 – Districtshuis Merksem (200m)

Halte Gasthuishoeve (300m): Tram 2, 3, 6
Halte Burgemeester Nolf (350m): Tram 2, 3 – Bus 600, 601, 602, 610, 620, 621, 629, 670, 778