Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
NAFT
NAFT

Met onze Naadloos Flexibele Trajecten gaan we samen met leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen problematieken op school tegen.

NAFT werkt aan onderwijs- en zorgbehoeften. We stippelen doelgerichte trajecten uit voor (1) Leerlingen, (2) Leerkrachten & Schoolteam of (3) Leerling & Netwerk / Schoolteam.

Voor we beslissen in welke mate we de betrokken partijen gaan begeleiden, bekijken we eerst en vooral wat de inhoud van het traject moet zijn. Er wordt een keuze gemaakt uit vier verschillende thema’s:

Thema: Toekomst

Wat kan ik? Wat wil ik? Waar ben ik goed in?

 • Doelgericht (voor welk doel wil
  ik gaan?)
 • Positief denken
 • Paspoort van wat je goed kan (competentiepaspoort)
 • Een stap in de samenleving
 • Terug naar school (stoppen met
  spijbelen)
 • Aan de slag met praktijk
 • Je beter concentreren/focussen
 • Studiecoaching
 • Denk-Reflex
 • Welke richting wil ik uit: probeer
  eens met een stage!

 

 

 • Leer-krachtig voor de klas: leerkrachtenvorming met tips & tricks voor een toekomstgericht schoolklimaat
 • Uitwisseling van expertise op het vlak van schools succes: wat kan ik en wat kan mijn collega?
 • Bouwen aan een positieve
  schoolcultuur
 • Een coach voor de leerkracht
 

 

 

 • Iedereen rond de tafel
 • Jong & ouder: generaties XYZ
  als dialoog met elkaar
 • Kijk naar mij! (toonmoment)
 • Actief op stap (staptocht, fietstocht, zeiltocht …)
 • Supportersgroep: wie supportert voor mijn schooljaar?
 • Klasworkshop
 • Buddy op school

Thema: Conflict

Wat als we het niet eens zijn?

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Omgaan met conflicten – training
 • Bang/blij/boos/bedroefd: omgaan met emoties
 • Agressie beheersen
 • Rustig worden
 • Impulsen beheersen
 • Rots & Water
 • Waarom doe ik wat ik doe?
 • Herstelcirkel/HERGO/…
 • Doelgericht (Voor welk doel wil
  ik gaan?)
 • Denk – Reflex

 

 

 • Leer-krachtig voor de klas: leerkrachtenvorming met tips & tricks voor het omgaan met conflicten op school
 • Leerkrachten als team: niet alleen met je probleem.
 • Een coach voor de leerkracht
 • Positieve leerkracht-leerling relaties uitbouwen
 • Op weg naar een goed evenwicht tussen autonomie en grenzen
 • Leerkrachtenstijlen afstemmen op elkaar.
 • Klasworkshops rond conflict: een duwtje in de rug

 

 

 • Iedereen rond de tafel
 • Op stap naar herstel/binding met mijn leerkracht
 • Supportersgroep: wie supportert voor mijn schooljaar?
 • Klasworkshop
 • Buddy op school
 • Hergo

Thema: Break

Even alles op een rijtje.

 • Waar sta ik nu?
 • Bang / blij / boos / bedroefd: gevoelens herkennen
 • Rots & Water: rust vinden
 • Jezelf ontdekken
 • Werken aan veerkracht
 • Creatief aan de slag
 • Positief kijken naar jezelf
 • Denk-Reflex
 • ‘Er even tussenuit’-stage
 • ‘Er even tussenuit’-tocht

 

 

 • Leer-krachtig voor de klas: leerkrachtenvorming met tips & tricks voor het omgaan met conflicten op school
 • Leerkrachten als team: niet alleen met je probleem
 • Een coach voor de leerkracht
 • Positieve leerkracht-leerling relaties uitbouwen
 • Op weg naar een goed evenwicht tussen autonomie en grenzen
 • Leerkrachtenstijlen afstemmen op elkaar
 • Klasworkshops rond conflict: een duwtje in de rug

 

 

 • Iedereen rond de tafel
 • Bouwen aan vertrouwen: op zoek naar vertrouwensfiguren
 • Huisbezoek
 • Supportersgroep: wie supportert
  voor mijn schooljaar?
 • Klasworkshop
 • Buddy op school 

Thema: Actie

Ergens voor gaan!

 • Doelgericht (Voor welk doel wil
  ik gaan?)
 • Van denken naar doen
 • Actief op stap (staptocht, fietstocht, zeiltocht …)
 • Wat kan ik goed? (competentiepaspoort)
 • Mijn krachten en valkuilen
 • Werken aan weerbaarheid (Zeg eens nee)
 • Creatief aan de slag
 • Positief denken
 • Een stap in de samenleving

 

 

 • Trajecten bouwen in het onderwijs:
  intervisie met een zorgpartner
 • Samen een doel bereiken
 • Een coach voor de leerkracht
 • Aan de slag met nieuwe methodieken voor klasmanagement

 

 

 • Iedereen rond de tafel
 • Supportersgroep: wie supportert voor mijn schooljaar?
 • Klasworkshop
 • Buddy op school
 • Kijk naar mij! (toonmoment)

Eens de keuze tussen de verschillende thema’s is gemaakt bepalen we de zorgmaat.
Die varieert van 5 contactmomenten tot een traject van 3 weken.

We sluiten elk traject af met nazorg op maat van de behoeften en wensen van de leerling en/of de school. We organiseren klasworkshops en volgen buddy-systemen of supportersgroepen op.

Daarnaast doen de school en NAFT samen een intervisie waarop minstens de klastitularis en één andere leerkracht aanwezig zijn. Bij elk traject verwachten we van de school een terugkoppeling van gemaakte afspraken en adviezen. Met die feedback blijven we ons proces verfijnen.

Zorgmaat A

LEERLINGEN – LEERKRACHTEN – SCHOOLTEAM

Met zorgmaat A versterken we een positieve dynamiek en/of buigen we een negatieve gebeurtenis om naar iets constructiever

Opstartgesprekken

5 trajectmomenten

Een bruggesprek en opvolging in nazorg gedurende minstens 1 maand

Zorgmaat A richt zich tot leerlingen die botsen op 1 gebeurtenis of 1 problematiek. Het traject is niet alleen gericht op de leerling zelf, maar speelt zich af in en met de school.

Alle betrokkenen moeten van mening zijn dat er geen nood is aan een schoolextern traject. Er mag ook geen concreet risico bestaan op uitval van 1 of meerdere leerlingen.

Zorgmaat A richt zich eveneens op leerkrachten en schoolteams, wanneer deze een dynamiek op school wensen te ondersteunen of versterken.

Zorgmaat B

LEERLINGEN

Met zorgmaat B focussen we op 1 duidelijk afgebakende doelstelling op vlak van schooluitval, studiekeuze, schoolresultaten of afwezigheden.

Opstartgesprekken

Schoolextern traject van 1 week

Een bruggesprek en nazorg gedurende minstens 1 maand

Klasworkshop of Buddy-systeem of Supportersgroep

Zorgmaat B richt zich tot leerlingen die moeilijkheden ervaren op één bepaald domein.

De jongere wil zijn of haar gedrag veranderen. Hij of zij kan zichzelf tegen het licht houden via zelfreflectie.

De jongere heeft een traject in groep nodig om te leren van anderen, anderen te observeren of om te experimenteren met nieuw gedrag.

Zorgmaat C

LEERLINGEN

Met zorgmaat C trainen we vaardigheden in groep.

Zo werken we toe naar 2 concrete doelstellingen op vlak van schooluitval, studiekeuze, schoolresultaten of afwezigheden.

Opstartgesprekken

Schoolextern traject van 2 weken

Een bruggesprek en nazorg gedurende minstens 2 maanden

Klasworkshop of Buddy-systeem of Supportersgroep

Zorgmaat C richt zich tot jongeren die vanuit een beginnende problematiek ondersteuning nodig hebben.

De jongere wil zijn gedrag veranderen. Hij kan zichzelf tegen het licht houden via zelfreflectie.

De jongere heeft een traject in groep nodig om te leren van anderen, anderen te observeren of om te experimenteren met nieuw gedrag.

De school heeft nog voldoende draagkracht om de rest van het schooljaar met de jongere aan de slag te gaan.

Zorgmaat D

LEERLINGEN

Met zorgmaat D werken we aan 3 concrete doelstellingen op vlak van schoolresultaten, studiekeuze of afwezigheden. 

Door experimenteerruimte op maat aan te bieden zorgen we voor een doorstart in een problematische schoolcarrière.

Opstartgesprekken

Schoolextern traject van 3 weken

Een bruggesprek en nazorg gedurende minstens 3 maanden

Klasworkshop of Buddy-systeem of Supportersgroep

Zorgmaat D is voor jongeren die problemen kennen op (één van) de volgende domeinen:

 • schoolresultaten
 • studiekeuze
 • problematische afwezigheden

De jongere heeft een traject in groep nodig om te leren van anderen, anderen te observeren of om te experimenteren met nieuw gedrag.

Wanneer het traject begint, mag er geen concreet risico zijn op schoolse verwijdering of sprake van een agressieproblematiek.

Elegast School PRO

Borgerhoutsestraat 30-32
2018 Antwerpen

 Sofie Huybrechts
0474 88 32 00
schoolpro@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 119 – Ploeg (350m)
Velo 003 – Centraal Station Kievit 2 (500m)
Velo 111 – Van Der Meyden (550m)

Halte Lente (100m): Tram 11
Halte Langstraat (450m): Bus 30
Halte Van Den Nestlei (550m): Bus 20, 21
Halte Kerkstraat (700m): Tram 24 – Bus 410, 414, 415, 416, 417, 418, 427, 429
Halte Mercatorstraat (750m): Bus 17, 20, 21, 32, 191
Halte Plantin (750m): Tram 2, 6, 9, 15