Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Samenleving
Samenleving

Naast haar hulpverlening in de jeugdzorg zet Elegast zich ook in om de solidariteit tussen mensen te bevorderen. We werken mee aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen: los van inkomen, sociale afkomst of nationaliteit.

Maatschappelijk werk

Buurtwerking Den Dam

De Buurtwerking van Elegast heeft haar thuisbasis in de Antwerpse Damwijk. Met haar laagdrempelige activiteiten bereikt ze er mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Berkelhoeve

Genieten van een betaalbare vakantie is een basisrecht. Berkelhoeve is er daarom voor gezinnen en kinderen in een financieel en/of sociaal kwetsbare positie.

Europese Projecten

Elegast werkt mee aan internationale projecten die zich richten op het creëren van gebruiksvriendelijke tools en handvaten die ingezet kunnen worden in het werken met jongeren.

Justitie

AWS

Elegast AWS (Autonome Werkstraffen) staat in voor de praktische begeleiding van werkgestraften tussen 18 en 30 jaar, en voor de dienstverlening bij een Bemiddeling in Strafzaken.

Onderwijs

School Pro

Elegast School Pro ondersteunt leerlingen en hun leerkrachten of scholen.