Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Privacyverklaring
Privacyverklaring

VZW Elegast, gevestigd aan de Belgiëlei 203 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
VZW Elegast
Belgiëlei 203
2018 Antwerpen
032867525
www.elegast.be

Te bereiken via secretariaat@elegast.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Elegast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoon- of gsm-nummer
 • Informatie die we nodig hebben en verwerken in het kader van je hulpvraag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VZW Elegast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afleveren van de nieuwsbrief op het juiste adres
 • Het aanmaken van attesten voor de voorziene gift(en).
 • VZW Elegast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VZW Elegast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VZW Elegast verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VZW Elegast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies van derden

Derden (zoals netwerken van adverteerders) kunnen buiten ons om gebruik maken van cookies om je van gerichte reclame te voorzien. Het gaat hier meestal om prestatiecookies of reclame- of trackingcookies. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden. Wil je meer weten, raadpleeg dan het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde partij.

 • Typekit: Gaat na welke lettertypes er gebruikt worden op onze website. Verzamelt geen informatie van de gebruiker.
 • WordPress cookies: alleen van toepassing voor gebruikers die inloggen op onze website. Dit zijn in de praktijk enkel mensen uit onze organisatie.
 • Google Analytics: Bezoekersstatistieken
 • Tawk.to: Beveiliging van het chatsysteem

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VZW Elegast en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@elegast.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VZW Elegast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@elegast.be