Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

Op deze pagina lijsten we alle vragen op die regelmatig onze richting uitkomen. De vragen zijn gesorteerd per werking, zodat je gemakkelijk vindt wat je zoekt. 

Elegast

Elegast is een Antwerpse organisatie die hulp aanbiedt in het kader van jeugdzorg, onderwijs, justitie en maatschappelijk werk.

We werken vanuit verschillende afdelingen in Stad Antwerpen. Voor een overzicht kan je terecht op de pagina Dienstenaanbod.

Goede vraag. Het antwoord is: veel.

Om je toch een beetje een idee te geven proberen we het even kort samen te vatten:

 • We vangen jongeren op die niet (meer) thuis terecht kunnen in Begeleidingstehuis ’t Zuid en Begeleidingstehuis Conscience
 • We begeleiden jongeren na school en tijdens de schoolvakanties in het Dagcentrum Den Dam. De ouders van deze jongeren begeleiden we ook.
 • We begeleiden gezinnen met een hulpvraag aan huis om daar een rustige en veilige plek te creëren. De Gezinsbegeleiding duurt 4 maanden tot 1 jaar, afhankelijk van de situatie van het gezin.
 • We ondersteunen jongvolwassenen die voor het eerst alleen gaan wonen. Begeleid Zelfstandig Wonen is onze afdeling ‘CBAW’, Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen.
 • In onze Diagnostische Centra vangen we jongeren tijdelijk op om een gepast advies te geven met het oog op verdere kwaliteitsvolle hulpverlening.
 • We begeleiden en vangen elk jaar zo’n 150 jongeren op met onze Crisiswerking.
 • Vanuit de dienst HCA begeleiden we jongeren die verdacht worden van een jeugddelict.
 • Buurtwerking Elegast–Den Dam is een werking in Antwerpen–Noord, die de solidariteit tussen mensen wil bevorderen, los van hun inkomen, sociale afkomst of nationaliteit.
 • In ons jeugdverblijfcentrum Berkelhoeve in Vorselaar zorgen we ervoor dat mensen die het financieel of sociaal moeilijk hebben ook van een leuke vakantie kunnen genieten
 • We werken mee aan heel wat Europese projecten om gebruiksvriendelijke tools en handvaten te creëren bij het werken met jongeren.
 • In opdracht van het Justitiehuis Antwerpen begeleiden we met AWS -35 jarigen met een werkstraf.
 • We helpen jongeren om positieve wending te geven aan hun schoolloopbaan. School PRO begeleidt daarnaast ook leerkrachten en schoolteams.

Absoluut! We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor specifieke taken. Meer informatie kan je vinden op de pagina voor Vrijwilligers.

Zijn er geen openstaande vacatures of zou je ons liever op een andere manier ondersteunen? Dan kan je ons steeds een brief met je motivatie sturen op het e-mailadres vrijwilligers@elegast.be

Dat kan zeker, al zijn de plaatsen beperkt. Je kan per mail of telefonisch contact opnemen met ons en vragen naar de afdelingscoördinator van de dienst waar je stage wil doen. 

Een overzichtje van de contactinformatie vind je de pagina Contact.

Onze vacatures worden steeds gepubliceerd op de website van de VDAB.

Elegast Conscience

Elegast Conscience vangt minderjarigen op die tijdelijk niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.
In dit gezinsvervangend tehuis bieden we jongeren intensieve individuele begeleiding die focust op hun psychosociaal welzijn.
Daarnaast betrekken we ook de context van de jongere, en versterken we de opvoedkundige vaardigheden van de ouders.

Elegast Conscience is er voor jongeren tussen de 3 en 18 jaar. Er verblijven 15 jongeren in het tehuis.
De opvang is over het algemeen tijdelijk, met het oog op terugkeer naar het gezin. Hierin verschilt Elegast Conscience van Elegast ’t Zuid, waarin de opvang over het algemeen langer duurt.

Het gezinsvervangend tehuis is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wilt zeggen dat jongeren aangemeld worden door een verwijzer.
De verwijzers zijn de Toegangspoort, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Jeugdrechtbank.

Het doelpubliek is zeer uiteenlopend en de verblijfsduur wordt individueel per cliënt bekeken.
Typerend aan een verblijf in Elegast Conscience is dat we samen met de jongere, ouders en verwijzer bekijken hoeveel nachten de jongere die week in de voorziening zal blijven.
Die flexibiliteit zorgt er voor dat er bij elke verandering of evolutie onmiddellijk geschakeld kan worden naar een andere, op dat moment meer geschikte, verblijfsmodaliteit.

Elegast 't Zuid

Elegast ’t Zuid vangt minderjarigen op die voor afzienbare tijd niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.

Elegast ’t Zuid is er voor jongeren tussen de 3 en 18 jaar, met een instroomleeftijd onder de 12 jaar. Er verblijven 12 jongeren in het tehuis.
De opvang is over het algemeen langdurig. Daarin verschilt Elegast ’t Zuid van Elegast Conscience, dat jongeren opvangt voor kortere periodes.
Elegast ’t Zuid biedt eveneens contextbegeleiding aan alle ouders. Via gesprekken en huisbezoeken werken we aan hun opvoedkundige vaardigheden en stimuleren we ze om een constructieve relatie met hun kind(eren) aan te gaan.

Het begeleidingstehuis is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wilt zeggen dat jongeren aangemeld worden door een verwijzer.
De verwijzers zijn de Toegangspoort, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Jeugdrechtbank.

Hoelang een jongere in ‘t Zuid verblijft, is afhankelijk van verschillende factoren: de band tussen ouders en kinderen, de evolutie in het gezin, de mogelijkheden van het gezin om met veranderingen en problemen om te gaan enzovoort.
In een ideale situatie kan de jongere na een tijdje terugkeren naar huis. Daar gaat vaak een lang en intensief proces aan vooraf. Soms is een terugkeer, ook op langere termijn, niet mogelijk. Ook dan wordt bekeken in hoeverre de relatie met de ouders behouden kan blijven. Indien mogelijk wordt in samenspraak met de verwijzer een bezoekregeling opgesteld. We begeleiden de ouders en de jongeren waar nodig zowel voor, tijdens, als na een bezoek.

Elegast Dagcentrum Den Dam

In het dagcentrum aan de Damwijk vangen we jongeren van 6 tot 18 jaar op na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Via verschillende begeleidingsvormen helpen we gezinnen met het inbouwen van de ademruimte en structuur die ze nodig hebben.

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding
 • Schoolbegeleiding

Het dagcentrum is er voor jongeren tussen 6 en 18 jaar.

De jongeren worden per leeftijd verdeeld in 2 groepen: de Poemba’s (6 tot 12 jaar) en de Rafiki’s (13 tot 18 jaar).

Jongeren kunnen zowel als Poemba of als Rafiki starten in het dagcentrum. De instroomleeftijd is met andere woorden 6 tot 18 jaar.

Je kan telefonisch (03 232 60 20) of per e-mail (dendam@elegast.be) contact opnemen met het Dagcentrum.

De aanmelding kan ook verlopen via een andere hulpverleningsvorm of gemandateerde voorzieningen (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, Vertrouwenscentrum).

Het dagcentrum is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 9.00u tot 19.00u.

Tijdens vakanties is het dagcentrum telefonisch bereikbaar van 8.45u tot 17.30u.

Je kan de begeleiders van het dagcentrum bereiken op het telefoonnummer 03 232 60 20.

Elegast Gezinsbegeleiding

Elegast Gezinsbegeleiding gaat samen met gezinnen op zoek naar manieren om het samenleven thuis te verbeteren en om samen uitdagingen aan te gaan.

De gezinsbegeleiding is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die wonen in het arrondissement Antwerpen.

Afhankelijk van de hulpvraag van het gezin zijn er verschillende vormen van begeleiding die we hen kunnen aanbieden.

 • Breedsporige contextbegeleiding
 • Laagintensieve contextbegeleiding
 • Positieve Heroriëntering
 • Contextbegeleiding bij dreigende uithuisplaatsing

Ja, dat kan. Bel voor een vrijblijvend en verkennend gesprek en we beluisteren je vraag.

Je kan ons bereiken op het nummer 03 645 39 70.

Voor de breedsporige en laagintensieve contextbegeleiding werken we met een wachtlijst.

Bij positieve heroriëntering en dreiging tot uithuisplaatsing werken we niet met een wachtlijst, we starten op als de module een antwoordt biedt op de vraag en als er plek is.

Gemiddeld 1 keer per week. We stemmen dit af op de nood en de fase van het proces.

We vinden het belangrijk dat jullie starten met de juiste verwachtingen. De regie blijft bij jullie als gezin, we nemen de opvoeding niet van jullie over. Verwacht geen pasklare oplossingen, we gaan naast jullie staan en samen op zoek.

Neen, onze begeleiding is gratis.

Je kan de begeleiders bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00u tot 17.00u.

Ons telefoonnummer is 03 645 39 70.

Elegast BZW

Elegast BZW is een ondersteunende dienst voor jongvolwassenen (17-21 jaar) die alleen gaan wonen. De begeleiders van BZW helpen de jongvolwassene met het nemen van deze grote stap. Ze gaan dan wel alleen wonen, maar ze staan er nooit alleen voor.

Je kan telefonisch (03 311 63 51) of per e-mail (bzw@elegast.be) contact opnemen met de dienst BZW.

De aanmelding kan ook verlopen via andere voorzieningen in de Jeugdzorg of via het Ondersteuningscentrum of de Jeugdrechtbank.

Je kan de begeleiders telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn we bereikbaar van 9.00u tot 17.00u

Op dinsdag zijn we bereikbaar van 13.00u tot 17.00u

Ons telefoonnummer is 03 311 63 51.

Elegast Studio+

Elegast Studio+ is een ‘kleinschalige wooneenheid’ in een Antwerpse woonwijk voor jongvolwassenen die nood hebben aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning bij het alleen wonen.

Jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar die voor 1 à 2 jaar nood hebben aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning bij het alleen wonen.

Er zijn 4 studio’s beschikbaar voor 4 cliënten. In een appartement woont een vrijwilliger die kan helpen bij kleine problemen, deelnemen aan activiteiten of een luisterend oor bieden.

Studio+ is niet rechtstreeks toegankelijk.

De jongvolwassene wordt bij de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen aangemeld door een verwijzer. Voor de jongvolwassene op de wachtlijst gezet wordt, wordt er nagegaan of hij of zij tot de doelgroep behoort. De nood aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning is hier bepalend. Het is meer dan alleen een nood aan woonst of contextbegeleiding bij zelfstandig wonen. Via een voortraject wordt er dan gekeken of de jongvolwassene bij ons project past en of hij of zij aansluiting vindt bij de andere inwoners van Studio+.

Diagnostische Centra / OOOC's

De diagnostische centra zijn fysieke plekken waarin we een vorm van intensieve hulp bieden aan jongeren, en waar we tegelijkertijd een een onderbouwde diagnostiek en gefundeerde adviezen leveren voor de verdere kwaliteitsvolle hulpverlening die deze jongeren nodig hebben.
OOOC is kort voor Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum. Een OOOC is dus een diagnostisch centrum.
De diagnostische centra of OOOC’s zijn er voor jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of die een jeugddelicht hebben gepleegd. Daarnaast zijn er ook 6 crisisbedden beschikbaar voor jongeren in een crisissituatie.
De diagnostische werking is grotendeels dezelfde. Er is een verschil qua leeftijd tussen OOOC Harmonie en OOOC Jacob Jordaens enerzijds (3 tot 18 jaar) en OOOC Potgieter (12 tot 18 jaar). Jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd worden begeleid in OOOC Potgieter, en niet in de andere twee OOOC’s. In OOOC Potgieter staan 4 crisisbedden voor +12-jarigen, in OOOC Harmonie staan er 2 voor -12-jarigen en in OOOC Jacob Jordaens is er geen crisiswerking.
De aanmelding verloopt via de brede instap (CLB, pleegzorg, contextbegeleiding, …), de gemandateerde voorzieningen of de Jeugdrechtbank.

VIA-Traject

VIA staat voor Verkenning – Indicatie – Actie. Het VIA-traject is een multidisciplinair onderzoek van één maand dat gestart kan worden op vrijwillige basis. Er zijn 2 verschillende modules waar men uit kan kiezen: Verkenning of Indicatie.

Met de module Verkenning bieden we een antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de oorzaken van de probleemsituatie? Waarom is dit aan de hand?

Met de module Indicatie bieden we een antwoord op de vraag: Wat kunnen we eraan doen?

Beide modules gaan aan het einde van het traject over tot Actie: we geven een gericht advies op maat waar de jongere, de context en de verwijzer onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Jongeren van 6 tot 18 jaar in een verontrustende opvoedingssituatie:

 • pedagogische problemen
 • sociaal-emotionele problemen
 • gedragsproblemen
 • schoolse problemen
 • spijbelproblematiek

Het gaat om een vrijwillig aanbod. We verwachten motivatie en bereidheid tot samenwerking van zowel de jongere als ten minste één opvoedingsverantwoordelijke.

De jongere is ingeschreven in een school van of woonachtig in het arrondissement Antwerpen.

Aanmelden kan via ons Aanmeldingsformulier op deze website.

CLB’s van scholen uit het grondgebied stad Antwerpen kunnen aanmelden via het CMP.

Als u twijfelt om een VIA-traject op te starten kan u steeds telefonisch contact opnemen om verder af stemmen.

We zijn bereikbaar op het telefoonnummer 03 285 91  50.

HCA: Herstelbemiddeling

Vzw Elegast is een organisatie die zich in de hulpverlening richt tot jongeren en hun gezin. HCA staat voor herstelgerichte en constructieve afhandeling. Herstelgericht, omdat na het plegen van een strafbaar feit de jongere de kans krijgt tot herstel naar zichzelf, slachtoffer en maatschappij toe. Constructief, omdat de jongere hierbij zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.

Een jongere die een strafbaar feit pleegt, kan hierdoor met de politie in contact komen. De politie stelt dan een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal komt terecht bij het parket of de jeugdrechter. Het parket of de jeugdrechter beslist wat er met het dossier gebeurt. Ze kunnen beslissen een aanbod tot herstelbemiddeling te doen. De vraag tot bemiddeling komt dan bij Elegast HCA terecht.

Je bent betrokken bij een strafbaar feit als slachtoffer of verdachte. Elegast HCA is een dienst die, onafhankelijk van het parket en jeugdrechtbank, de herstelbemiddelingen begeleidt. Zowel de verdachte jongere(n) als slachtoffer(s) ontvangen een brief waarin we vragen ons te contacteren.
Pas als beide partijen akkoord gaan en willen deelnemen aan de herstelbemiddeling, wordt de bemiddeling opgestart. Dit betekent dat het even kan duren voor je van ons hoort, maar we zijn je zeker niet vergeten.

Een herstelbemiddeling is een gratis en vrijwillig aanbod. Via de bemiddeling proberen we de communicatie tussen de betrokken partijen op gang te brengen. Dit gebeurt met behulp van een neutrale bemiddelaar. De bemiddelaar ondersteunt zowel de verdachte jongere als het slachtoffer. De feiten en de gevolgen ervan worden besproken. De partijen zoeken samen naar mogelijke oplossingen om de schade te herstellen. Je bent niet verplicht om de andere partij te ontmoeten. Verhalen, verwachtingen en voorstellen kunnen via de bemiddelaar overgebracht worden aan alle partijen.

Tijdens het eerste gesprek zullen wij meer informatie geven over herstelbemiddeling. We luisteren naar jouw verhaal en mogelijke verwachtingen. De andere partij is hierbij niet aanwezig. Nadien wordt bekeken of een gesprek met beide partijen samen mogelijk is. Zo ja, dan zitten beide partijen rond tafel samen met de bemiddelaar. De bemiddelaar ondersteunt zowel het slachtoffer als de verdachte. Dan wordt overlegd hoe het herstel mogelijk is.
Het kan zijn dat de partijen elkaar niet willen ontmoeten. Dan wisselt de bemiddelaar verhalen, verwachtingen en voorstellen uit tussen de partijen.
Het parket of de jeugdrechter wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van de bemiddeling.

Net zoals schade breed wordt bekeken binnen een herstelbemiddeling, worden ook de mogelijke oplossingen breed bekeken. Het ligt eraan wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn van beide partijen.

Een bemiddeling geeft aan de verdachte de kans verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn daden en geeft het slachtoffer een stem.
Wat een herstelbemiddeling zo toegankelijk maakt, is dat de partijen zelf beslissen wat er aan bod komt. Je bespreekt enkel wat je wil bespreken. Er wordt ook geen informatie doorgegeven als je dit niet wil. Hier wordt steeds rekening mee gehouden.