Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Welkom bij Elegast.

Elegast? Al meer dan 40 jaar een vaste waarde in de Antwerpse jeugdzorg en hulpverlening.

Elegast biedt hulp aan in het kader van jeugdzorg, onderwijs, justitie en maatschappelijk werk. We zetten daarbij meer dan 25 vormen van hulpverlening in vanuit 15 afdelingen op 10 verschillende locaties. Zo bereiken we jaarlijks duizenden jongeren en hun gezinnen.

Onze kernopdrachten:

Cliënten ondersteunen en de kans geven, in een klimaat van respect en verantwoordelijkheid, te groeien als persoon.

 

Cliënten in een sfeer van vertrouwen en dialoog, de middelen bieden die ze nodig hebben om zich te integreren in en te participeren aan onze samenleving.

Cliënten de kansen geven om zelf terug positieve richting te geven aan hun leven.

Heb je hulp nodig?

Online hulpverlening

We stellen alles in het werk om het mogelijk te maken om je te helpen met je hulpvraag. Binnenkort kan je die ook stellen via onze website.

In de tussentijd vragen we je om ons per e-mail of telefonisch te contacteren:

Een handje helpen?

Dat kan!

Elke vorm van ondersteuning telt mee.

  • Als sponsor of met een gift
  • Als vrijwilliger
  • Als medewerker

Jeugdzorg

Elegast bereikt jaarlijks duizenden jongeren en hun gezinnen. Het belangrijkste doel binnen de hulpverlening is de cliënten te ondersteunen en de kans geven, in een klimaat van vrijheid, respect en verantwoordelijkheid, te groeien als persoon.

Samenleving

Naast haar hulpverlening in de jeugdzorg zet Elegast zich ook in om de solidariteit tussen mensen te bevorderen. We werken mee aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen: los van inkomen, sociale afkomst of nationaliteit.

Actueel

Al onze publieke activiteiten op een rijtje, verhalen van cliënten, Elegast in de pers, nieuwsbrieven van onze verschillende afdelingen, …

Werken bij Elegast

Werken bij Elegast betekent samen het verschil maken, in een klimaat van betrokkenheid en respect. Ons uitgebreid hulpaanbod vertaalt zich voor jou naar een interessante job waar je alle kanten mee op kan. 

Vrijwilligers

Mensen de kans geven om zichzelf te ontplooien en te werken aan hun zelfbeeld is één van de kernwaarden van Elegast. Dat is niet minder het geval voor onze vrijwilligers.

 

Ondersteunende diensten

Achter onze hulpverleners staat een hele batterij aan ondersteunende medewerkers. 

Samenwerkingen

Elegast gaat duurzame samenwerkingsrelaties aan die bouwen op wederzijds vertrouwen en engagement. We bouwen bruggen over de grenzen van sectoren heen en spelen een voortrekkersrol door toekomstgericht te werken en vooruit te denken.

Contacteer ons

Al onze locaties en afdelingen op een rijtje.