Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Jeugdzorg
Jeugdzorg

Elegast bereikt jaarlijks meer dan 13.000 jongeren en hun respectievelijke gezinnen. Het belangrijkste doel binnen de hulpverlening is de cliënten te ondersteunen en de kans geven, in een klimaat van vrijheid, respect en verantwoordelijkheid, te groeien als persoon.

Gezinsbegeleiding

Elegast Gezinsbegeleiding gaat samen met gezinnen op zoek naar manieren om het samenleven thuis te verbeteren en om problemen op te lossen.

Begeleid Zelfstandig Wonen

BZW is een ondersteunende dienst voor jongvolwassenen die alleen gaan wonen. De begeleiders van BZW helpen de jongvolwassene met het nemen van deze grote stap. Ze gaan dan wel alleen wonen, maar ze staan er nooit alleen voor.

Studio+

Elegast Studio+ is een ‘kleinschalige wooneenheid’ in een Antwerpse woonwijk voor jongvolwassenen die nood hebben aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning bij het alleen wonen.

Diagnostische Centra

In onze diagnostische centra bieden we intensieve hulp aan jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of die een jeugddelict hebben gepleegd.

VIA-Traject

Het VIA-traject is een ambulant hulpverleningsproces voor jongeren en hun context waarbij we vraaggestuurd een oplossingstraject starten. Dit vrijwillig aanbod gaat in op een vraag naar diagnostiek of begeleiding en neemt één maand in beslag.

Crisiswerking

Elegast is een betekenisvolle partner in opvang en begeleiding van jongeren in crisissituaties. Elk jaar helpen we zo’n 150 jongeren die zich in een acute crisissituatie bevinden.

Begeleidingstehuis Conscience

Elegast Conscience is een residentiële opvang voor minderjarigen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.


Begeleidingstehuis 't Zuid

Elegast ’t Zuid is een gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen die voor afzienbare tijd niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.Dagcentrum Den Dam

In het dagcentrum aan de Damwijk vangen we jongeren van 6 tot 18 jaar op na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Zo helpen we gezinnen met het inbouwen van de ademruimte en structuur die ze nodig hebben.

HCA

De dienst HCA (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling) begeleidt minderjarigen die verdacht worden van een als misdrijf omschreven feit.
HCA: Herstelbemiddeling

In herstelbemiddeling brengen we de slachtoffers en de betrokken jongeren van een als misdrijf omschreven feit samen. Zo krijgen ze de kans om informatie, vragen en verwachtingen uit te wisselen over de feiten en de gevolgen ervan.

HCA: Gemeenschapsdienst

Gemeenschapsdienst biedt aan jongeren de kans om zelf verantwoordelijkheid op te nemen om de schade aan de samenleving te herstellen. Tegelijkertijd kan de jongere een positieve (werk)ervaring opdoen.

HCA: HERGO

Een HERGO of Herstelgericht Groepsoverleg is een bijeenkomst waarbij de jongere en het slachtoffer samen op zoek naar een oplossing voor de gevolgen van een feit waar ze allebei tevreden mee zijn. Ze krijgen de steun van mensen die belangrijk zijn in hun leven.

HCA: Leerprojecten

Een leerproject biedt jongeren die verdacht zijn van een als misdrijf omschreven feit om inzicht te krijgen in hun gedrag, te werken aan hun vaardigheden en om negatief gedrag in de toekomst te vermijden.

HCA: Positief Project

Het Positief Project is een unieke kans voor jongeren die betrokken zijn bij een jeugddelict om hun verantwoordelijkheid op te nemen naar aanleiding van de feiten die ze gepleegd hebben.