Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Brabo
Brabo

Elegast Brabo is een Veilig Verblijf voor zes jongens tussen 14 en 21 jaar met complexe problematieken.

De jongens vertoeven in onveilige situaties en zijn op een bepaald moment fysiek of emotioneel onbereikbaar voor zichzelf, hun omgeving en/of de maatschappij. Hun situatie is dermate verontrustend dat er tijdelijk nood is aan een residentiële opvang met een meer intensieve vorm van hulpverlening.

Aangezien we intensief inzetten op contextueel en netwerkgericht werken, richten we ons prioritair tot jongens die woonachtig zijn binnen het arrondissement Antwerpen. De begeleiding duurt zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. De intensiteit van hulpverlening wordt voortdurend gemonitord in het kader van veiligheid.

Het uiteindelijke doel is om een meer stabiele situatie te creëren met een duidelijk perspectief en om de interne motivatie van de jongere en de context te vergroten. We willen hen ondersteunen en versterken, om toe te werken naar een voldoende veilige leefsituatie waarbij de jongere opnieuw verbinding vindt binnen zijn netwerk en de bredere samenleving.

Elegast Brabo

Lakborslei 237
2100 Deurne

 Bart D’Heer
brabo@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo Station 229 Jozef Nellenslei (300m)

Bus 33 – Halte J. Scheurweghstraat (300m)
Bus 19 – Halte Van Deynsestraat (700m)

Tram5  – Halte Lakborslei (70m)