Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Dagcentrum Den Dam
Dagcentrum Den Dam

In het dagcentrum aan de Damwijk vangen we jongeren van 6 tot 18 jaar op na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Zo helpen we gezinnen met het inbouwen van de ademruimte en structuur die ze nodig hebben.

Het leven is een ratrace, zeker voor ouders. Als die dagelijkse rush ook nog eens gecombineerd wordt met opvoedingsproblemen, is het moeilijk om stabiliteit te vinden. In ons dagcentrum Den Dam vangen we daarom kinderen en jongeren op tijdens de schoolvakanties en in de uren na school. Want net dan kan het erg hectisch zijn: huiswerk maken, eten op tafel zetten, de kleinsten in bad steken … Door tijdens die momenten opvang te regelen en de ouders voor een stukje te ontlasten, krijgt het gezin wat meer ademruimte en structuur.

Den Dam zet de deuren open voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Ze blijven thuis wonen, maar brengen wel heel wat tijd door in het dagcentrum. Onmiddellijk na school komen ze naar het dagcentrum en blijven ze daar tot 19u. Daarna, in de weekends en tijdens de feestdagen zijn ze thuis. Tijdens de vakantieperiodes gaan onze deuren open van 9u tot 17u.

Poemba's
(6 tot 12 jaar)

Rafiki's
(13 tot 18 jaar)

We bieden integrale hulpverlening, wat betekent dat we het gezin op zo veel mogelijk verschillende domeinen proberen te helpen. Van financiën en werk tot relationele moeilijkheden. We zoeken oplossingen voor hun probleem, maar de ouders blijven wel de eindverantwoordelijkheid dragen.

Ons begeleidingspakket

Met een combinatie van vier verschillende begeleidingsvormen versterken we de vaardigheden en krachten van zowel jongere als gezin:

Door de jongere de kans te geven om te reflecteren maken we hem of haar wegwijs in de zoektocht naar zichzelf, en zijn of haar plaats in het gezin.

De jongere legt een parcours af dat begint met een verkennende fase. In die eerste weken bekijken we samen wat de individuele werkpunten van de jongere zijn. Op basis daarvan stippelen we het verdere traject uit.

Aan het eind van de rit heeft de jongere 6 fases doorlopen, waarbij elke fase steeds wat meer vrijheid met zich meebrengt. Daar staat tegenover dat de jongere pas naar een volgende fase kan gaan na een positieve evaluatie. Hoe snel het parcours wordt afgelegd hangt dus volledig van zijn of haar inzet af.

De ouders worden betrokken via infosessies en activiteiten rond opvoeding. Daarnaast proberen we het gezin op zo veel mogelijk domeinen te helpen: van financiën en werk tot relationele moeilijkheden. Dat doen we in een constructieve sfeer waarbij de ouders steeds de eindverantwoordelijkheid blijven dragen.

Elke week gaat de gezinsbegeleider op huisbezoek bij de ouders. In die gesprekken staat de opvoeding van de kinderen steeds centraal.

Interactie met anderen staat centraal. We leren de jongere beter omgaan met gezag, structuur en conflicten. Dat gebeurt in een veilige omgeving waar hij of zij tot rust kan komen en zich kan uitleven met allerlei activiteiten.

We volgen de schoolprestaties van de jongeren op en begeleiden hen bij huiswerk en toetsen.

Daarnaast helpen we het gezin ook om een goede relatie met de school te onderhouden.

Aanmelding

Het dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk. Wil je je aanmelden?

Je kan telefonisch (03 232 60 20) of per e-mail (dendam@elegast.be) contact opnemen met het Dagcentrum.

De aanmelding kan ook verlopen via een andere hulpverleningsvorm of gemandateerde voorzieningen (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, Vertrouwenscentrum).

Elegast Den Dam

Twee Netenstraat 13a 2060 Antwerpen  Sven De Loght 03 232 60 20 03 231 68 04 dendam@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 062 – Station Dam (200m)

Halte Station Dam (200m): Bus 23
Halte Schijnpoort (1km): Tram 2, 3, 5, 6
Halte Stuivenberg (1km): Tram 12
Halte Ijzerlaan (1km): Tram 70 – Bus 600, 601, 602, 610, 620, 621, 629, 640, 641, 642, 720, 730, 760, 761, 770, 771, 772, 775, 776