Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Begeleidingstehuis ’t Zuid
Begeleidingstehuis ’t Zuid

Elegast ’t Zuid is een gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen die voor afzienbare tijd niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.

Binnen ’t Zuid willen we een warme en veilige sfeer scheppen waarbinnen met de jongeren aan de slag gegaan wordt rond hun psycho-sociaal welzijn. 

De jongeren binnen ’t Zuid komen vaak uit een verontrustende opvoedingssituatie, of kunnen niet thuis blijven door een crisis in het gezin.

 

Voor wie?

12 jongeren

Tussen de 3 en de 18 met een instroomleeftijd onder de 12 jaar

Aanmelding

Het begeleidingstehuis is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wilt zeggen dat jongeren aangemeld worden door een verwijzer.

  • De Toegangspoort
  • Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • De Jeugdrechtbank

Hoe lang blijft een jongere bij ons?

Hoelang een jongere in ‘t Zuid verblijft, is afhankelijk van verschillende factoren: de band tussen ouders en kinderen, de evolutie in het gezin, de mogelijkheden van het gezin om met veranderingen en problemen om te gaan enzovoort.

In een ideale situatie kan de jongere na een tijdje terugkeren naar huis. Daar gaat vaak een lang en intensief proces aan vooraf. Soms is een terugkeer, ook op langere termijn, niet mogelijk. Ook dan wordt bekeken in hoeverre de relatie met de ouders behouden kan blijven. Indien mogelijk wordt in samenspraak met de verwijzer een bezoekregeling opgesteld. We begeleiden de ouders en de jongeren waar nodig zowel voor, tijdens als na een bezoek.

Hoe verloopt de opvang?

Omdat de meeste jongeren voor langere tijd in Elegast ‘t Zuid leven en wonen, is het belangrijk dat we een warm klimaat scheppen. Elke jongere heeft zijn of haar persoonlijke begeleider, van wie hij of zij bijzondere aandacht krijgt. Het dagelijkse leven is zodanig gestructureerd dat de jongere controle krijgt op zijn leven. Daarom is het van groot belang dat ze volledig binnen de samenleving participeren. Overdag gaan de jongeren naar school. Daarna krijgen ze, eventueel individueel, hulp met hun huiswerk. Omdat ook vrijetijdsactiviteiten belangrijk zijn, worden de jongeren gestimuleerd om hun vrije tijd op een zinvolle manier door te brengen, alleen of met anderen. Zo kunnen de jongeren uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.

Contextbegeleiding

We bieden aan alle ouders contextbegeleiding. Via bezoeken en participatie binnen de voorziening, via gesprekken en huisbezoeken wordt er samen met de ouders gewerkt aan hun opvoedkundige vaardigheden en worden ze gestimuleerd om een constructieve relatie met hun kinderen aan te gaan.

Elegast ’t Zuid

Vrijheidstraat 52
2000 Antwerpen

 Brenda Blendeman
03 216 17 77
zuid@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 016 – Marnixplaats (150m)
Velo 072 – Tropisch Instituut (300m)
Velo 078 – Oud Gerechtshof (400m)

Halte Kronenburgstraat (200m): Bus 22
Halte Tropisch Instituut (300m): Tram 4, Bus 22, 180, 181, 182, 183
Halte Kasteelplein (450m): Tram 8, 10 – Bus 13, 14