Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Werken bij Elegast
Werken bij Elegast

Werken bij Elegast betekent samen het verschil maken, in een klimaat van betrokkenheid en respect. Ons uitgebreid hulpaanbod vertaalt zich voor jou naar een interessante job waar je alle kanten mee op kan. 

Een duurzame band tussen organisatie en medewerker

Diversiteit

Elegast is actief op heel wat verschillende domeinen. We werven dan ook mensen aan met zeer diverse profielen. Wat ze steeds gemeen hebben zijn de competenties om de missie en de waarden van onze organisatie uit te dragen.

Wederzijdse betrokkenheid

Op onze beurt ondersteunen we onze medewerkers door een positief werkklimaat te scheppen, waarbij we ons focussen op hun welzijn. In een klimaat van wederzijds respect vinden we samen de balans tussen de individuele, gemeenschappelijke en organisationele belangen.

Inspraak en participatie

We zetten in op een transparante werking waarbij ruimte is voor inspraak en participatie voor elke medewerker. Dat pakken we praktisch aan met onze verschillende werkgroepen, teamvergaderingen, overleg- en feedbackmomenten, het intranet, de jaarlijkse participatiedag enz.

Vorming en coaching

We moedigen onze medewerkers aan om vaardigheden bij te leren en te versterken aan de hand van interne en externe vormingen.

Onze begeleiders worden daarnaast individueel en in teamverband ondersteund door onze begeleidingscoaches. Ze kunnen bij hen ook terecht met al hun ondersteuningsvragen.