Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Herstelbemiddeling
Herstelbemiddeling

In herstelbemiddeling brengen we de slachtoffers en de betrokken jongeren van een als misdrijf omschreven feit samen. Zo krijgen ze de kans om informatie, vragen en verwachtingen uit te wisselen over de feiten en de gevolgen ervan.

Wat is herstelbemiddeling?

Herstelbemiddeling biedt het slachtoffer en de betrokken jongere de mogelijkheid om te zoeken naar een oplossing waarin ze zich allebei kunnen vinden.

De bemiddeling is gratis. Wat er gezegd wordt tijdens de gesprekken is vertrouwelijk. De jongere en het slachtoffer beslissen zelf wat besproken wordt in de bemiddeling. Het is een vrijwillig aanbod: we kunnen enkel bemiddelen als beide partijen willen deelnemen. Iedereen kan en mag (juridisch) advies vragen bij een advocaat.

Herstelbemiddeling wordt via onze dienst aangeboden door het parket of de jeugdrechtbank.

Waarom bemiddelen?

Een bemiddeling geeft zowel slachtoffer als de jongere de kans om te praten over hoe zij de feiten hebben beleefd, welke gevolgen ze hebben gehad, en hoe ze zelf samen kunnen zoeken naar een mogelijke oplossing voor de gevolgen van de feiten.

De jongere krijgt de kans om verantwoordelijkheid op te nemen voor wat er gebeurd is. De jongere kan ‘herstellen’, iets proberen goed maken naar het slachtoffer toe. Slachtoffers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen en om gevolgen duidelijk te maken. De partijen proberen samen tot een resultaat te komen waar iedereen tevreden mee is, met de hulp van de bemiddelaar. De verhalen van de partijen en de manier waarop de schade hersteld wordt, giet men in een overeenkomst. Dit is een schriftelijk akkoord.

Slachtoffers kunnen hun rechten als burgerlijke partij nog altijd uitoefenen.

Heb je een brief van ons ontvangen?
Laat je gegevens hier achter en we nemen contact met je op.
  GRAAG NOG WAT MEER INFO?

  Raadpleeg onze veelgestelde vragen of verdiep je hieronder in het verloop van een herstelbemiddeling.

  De bemiddelaar contacteert beide partijen en plant met elke partij afzonderlijk een eerste kennismakingsgesprek. De andere partij is dus niet aanwezig. In dit gesprek wordt er uitleg over de bemiddeling gegeven, geluisterd naar het verhaal en worden de mogelijkheden tot herstel bekeken.
  Enkel wanneer beide partijen dit willen, starten we de bemiddeling. Iedereen kan op elk moment beslissen om de bemiddeling te stoppen.

  Onze dienst werkt naar een bemiddeling met een ontmoeting tussen de partijen toe. Een ontmoeting is soms niet de beste keuze dus een bemiddeling kan ook op een indirecte manier, wanneer de partijen dit willen. De bemiddelaar is dan een soort tussenpersoon die boodschappen over en weer brengt.

  Bij een bemiddeling zonder ontmoeting (de indirecte bemiddeling) brengt de bemiddelaar informatie, verhalen, verwachtingen, wensen en bedenkingen over als een soort boodschapper of tussenpersoon. Bij een bemiddeling met ontmoeting (de directe bemiddeling) gaan de partijen samen met de bemiddelaar rond de tafel zitten. De bemiddelaar leidt het gesprek en ondersteunt iedereen.
  Door de gesprekken, zoekt men naar een oplossing en akkoord waar iedereen achter staat. Als de partijen tot een akkoord komen, wordt er een schriftelijke overeenkomst gemaakt. Hier staan de verhalen, standpunten, afspraken en verbintenissen in. Dit document wordt door iedereen ondertekend.

  De overeenkomst wordt door de bemiddelingsdienst opgestuurd naar de jeugdrechter of parketmagistraat. Zo weten zij wat het resultaat is van de herstelbemiddeling. Als men niet tot een overeenkomst komt, worden zij hier ook van op de hoogte gebracht. We kunnen een dossier afsluiten op verschillende manieren, afhankelijk van welke het best past bij de situatie. We kunnen de boodschap geven dat er een overeenkomst is, dat alles onderling geregeld werd door de partijen, dat men geen bemiddeling wenst, men niet reageert op het aanbod of het slachtoffer geen vraag of verwachtingen meer heeft.

  De verwijzende instantie (parket of jeugdrechtbank) zal altijd op de hoogte worden gebracht van het verloop van de bemiddeling. Het niet afronden, niet deelnemen of vroegtijdig stopzetten van de maatregel/voorstel zal dus ook gemeld worden aan het parket of de jeugdrechtbank. Dit zal in een kort verslag gebeuren. Maar we bespreken dit eerst met jullie.

  Parket Antwerpen
  Bolivarplaats 20
  2000 Antwerpen
  Tel. 03 257 80 11

  Jeugdrechtbank Antwerpen
  Bolivarplaats 20/1
  2000 Antwerpen
  Tel. 03 257 89 13

  Sociale dienst jeugdrechtbank
  Kievitplein 20/3
  2018 Antwerpen
  Tel. 03 614 51 01
  Tel. 03 614 51 02

  Elegast HCA

  Belgiëlei 203
  2018 Antwerpen

   Els Van Gerven
  03 600 70 88
  hca@elegast.be

  Bereikbaarheid:

  Velo 042 (100m) – Harmonie
  Velo 043 (200m) – Grétrystraat

  Halte Harmonie (100m): Tram 2, 6, 7, 15 – Bus 17, 30, 191