Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Studio+
Studio+

Elegast Studio+ is een ‘kleinschalige wooneenheid’ in een Antwerpse woonwijk voor jongvolwassenen die nood hebben aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning bij het alleen wonen. 

Verdeeld over twee verdiepingen zijn er vier studio’s voor de jongeren, één gezamenlijk appartement en één appartement voor de inwonende vrijwilliger. Elke jongere beschikt over een leefruimte, een slaapkamer en een eigen badkamer en keuken. In de gemeenschappelijke ruimte hebben we een ontspannings/eet/vergader/gespreksruimte en een keuken voorzien.

Studio+ is ingebed in de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen. De kleinschalige wooneenheid staat ter beschikking van jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben bij het alleen wonen en leven, en die hierbij specifiek nood hebben aan het uitbouwen van een netwerk en/of aansterken van sociale vaardigheden.

We richten ons op een gemiddelde begeleidingsduur van 1 jaar, tot een maximum van 2 jaar.

Module

Kleinschalige Wooneenheden

Voor wie?

Jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar

Aanmelding

Studio+ is niet rechtstreeks toegankelijk. De jongvolwassene wordt bij de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen aangemeld door een verwijzer. 

Voor de jongvolwassene op de wachtlijst gezet wordt, wordt er nagegaan of hij of zij tot de doelgroep behoort. De nood aan intensieve begeleiding en extra ondersteuning is hier bepalend. Het is meer dan alleen een nood aan woonst of contextbegeleiding bij zelfstandig wonen.

Via een voortraject wordt er dan gekeken of de jongvolwassene bij ons project past en of hij of zij aansluiting vindt bij de andere inwoners van Studio+.

Begeleiding

Elke jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen die regelmatig bij hem langsgaat. Daarbij komen verschillende begeleidingsdomeinen aan bod: wonen, budget, administratie, dagbesteding, vrije tijd, welzijn, …

De jongvolwassene kan daarnaast ook terecht bij de inwonende vrijwilliger. Die kan helpen bij kleine problemen, deelnemen aan activiteiten of een luisterend oor bieden. De vrijwilliger heeft een rolmodelfunctie in het kader van wonen, maar is geen hulpverlener.

Wekelijks worden er 2 permanentiemomenten voorzien waar de jongeren kunnen langskomen voor raad en advies, hulp of voor een praatje. Hiernaast zijn er ook wekelijkse groepsactiviteiten en/of groepsgesprekken onder begeleiding. Het kan gaan over ontspannende activiteiten, educatieve activiteiten, of een bewonersvergadering (maandelijks) die focust op het samenwonen. De activiteiten werden afgestemd op de bewoners.

Binnen de begeleiding wordt gewerkt vanuit het competentiemodel. Op basis hiervan wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en competenties van de jongere en dit zowel in groep als individueel. De vaardigheidstraining in groep heeft als voordeel dat de jongeren in een veilige omgeving vaardigheden kunnen ontdekken, oefenen en uitbreiden. Binnen de individuele begeleiding kan hier verder op ingespeeld worden.
Daarnaast wordt binnen de groep ingezet op ervaringsleren. Zaken die in de individuele begeleiding aan bod zijn gekomen kunnen in de groepsactiviteiten in actie omgezet worden.

Elegast BZW

Koxplein 13
2140 Borgerhout

 Koen Bergmans
 Tom Haest
03 311 63 51
03 322 59 28
bzw@elegast.be