Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Herstelgericht Groepsoverleg
Herstelgericht Groepsoverleg

Een HERGO of Herstelgericht Groepsoverleg is een bijeenkomst waarbij de jongere en het slachtoffer samen op zoek naar een oplossing voor de gevolgen van een feit waar ze allebei tevreden mee zijn. Ze krijgen de steun van mensen die belangrijk zijn in hun leven.

Ouders en steunfiguren (vrienden, familie, hulpverleners, vertrouwenspersonen,…) uit de omgeving van de jongere en het slachtoffer worden betrokken tijdens de bijeenkomst én bij het uitvoeren van de voorstellen tot herstel. Ook een politieambtenaar, de consulent van de jongere, de advocaat van de jongere en/of het slachtoffer en twee neutrale moderators zijn bij het groepsoverleg aanwezig.

Waarom HERGO?

HERGO kan een positieve ervaring zijn, zowel voor het slachtoffer als de jongere. Ze krijgen de kans om te komen tot een oplossing voor de gevolgen van een feit. Slachtoffers krijgen de kans om aan de betrokken jongere duidelijk te maken hoe de feiten hen raakten en beïnvloedden. Ze krijgen een actieve rol in de zoektocht naar herstel. Het geeft jongeren de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en iets goed te maken naar het slachtoffer toe.

GRAAG NOG WAT MEER INFO?

Om te weten of de jongere én slachtoffer willen deelnemen, hebben we met hen apart een gesprek. Als iedereen wil deelnemen, zoeken we naar een plaats en datum voor de bijeenkomst.

In het eerste deel van de bijeenkomst staat het gesprek centraal. Het slachtoffer maakt duidelijk wat de feiten betekend hebben en wat de gevolgen hiervan zijn (geweest). Door een ontmoeting met de jongere komt het slachtoffer meer te weten over de jongere en zijn achtergrond en kan hij antwoorden krijgen op zijn vragen. De jongere krijgt de kans om te luisteren naar en begrijpen wat de gevolgen zijn van zijn gedrag en acties.

Het tweede deel gaat over herstel. De jongere gaat zelf op zoek naar een oplossing om zijn fout zo goed mogelijk te herstellen. Zo neemt hij verantwoordelijkheid op voor de feiten en doet hij een voorstel om herhaling in de toekomst te vermijden. Het slachtoffer wordt actief betrokken in het zoeken naar een oplossing.

De ouders en steunfiguren worden ook aangesproken om de jongere te steunen in het zoeken naar vormen van herstel. De jongere en zijn/haar context krijgen daarom tijd voor privé-overleg. Ze zonderen zich af en de jongere stelt een intentieverklaring op. Dit is een actieplan waarin de jongere concrete voorstellen doet.

Deze voorstellen zijn niet alleen naar het slachtoffer en de maatschappij gericht, maar ook naar de toekomst toe. Het voorstel wordt met het slachtoffer en de moderator besproken.

We geven de intentieverklaring aan de jeugdrechter en als die akkoord gaat, kan de jongere het plan uitvoeren. De verwijzende instantie (parket of jeugdrechtbank) zal altijd op de hoogte worden gebracht van het verloop van de maatregel of het voorstel. Het niet afronden, niet deelnemen of vroegtijdig stopzetten van de maatregel/voorstel zal dus ook gemeld worden aan het parket of de jeugdrechtbank. Dit zal in een kort verslag gebeuren, maar we bespreken dit eerst met het slachtoffer en de betrokken jongere.

Jeugdrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20/1
2000 Antwerpen
Tel. 03 257 89 13

Sociale Dienst Jeugdrechtbank
Kievitplein 20/3
2018 Antwerpen
Tel. 03 614 51 01
Tel. 03 614 51 02

Elegast HCA

Belgiëlei 203
2018 Antwerpen

 Els Van Gerven
03 600 70 88
hca@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 042 (100m) – Harmonie
Velo 043 (200m) – Grétrystraat

Halte Harmonie (100m): Tram 2, 6, 7, 15 – Bus 17, 30, 191