Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
AWS
AWS

Sinds 2007 werken we samen met Justitiehuis Antwerpen rond de autonome werkstraf. Als ‘dispatchingdienst’ begeleidt Elegast AWS (Autonome Werkstraffen) alle cliënten die jonger zijn dan 35 jaar.

Waarom een werkstaf?

Meer en meer onderzoek toont aan dat een gevangenisstraf niet altijd de oplossing is voor delinquent gedrag. Zo’n straf kan de sociale en familiale banden verstoren, en kan ook zorgen voor het verlies van werk en een algemene binding met de maatschappij.

Dat alles verhoogt het risico op de herhaling van strafbare feiten bij gevangenisverlaters. Om deze negatieve effecten te voorkomen, biedt de wetgever enkele alternatieven aan voor de gevangenisstraf. Deze alternatieven zijn straffen die in de gemeenschap worden uitgevoerd, vandaar de naam ‘gemeenschapsgerichte straffen’. De autonome werkstraf is hier een voorbeeld van.

Onze werking

De werkstraf gaat door op een prestatieplaats. Bij de zoektocht naar een geschikte plaats houden we in de mate van het mogelijke rekening met de persoonlijke situatie, vaardigheden en voorkeuren van de cliënt. Om dit te realiseren werken we samen met verschillende organisaties zoals woonzorgcentra, sportdiensten, ziekenhuizen, dierenasielen, kringwinkels, … waar de cliënt zijn werkstraf kan uitvoeren. Bovendien dragen de prestatieplaatsen bij tot de vorming van de werkgestraften door ze de kans te geven nieuwe sociale vaardigheden op te doen en hun professionele ervaring bij te schaven. Dit alles draagt daardoor bij tot de resocialisering en de re-integratie van de cliënt.

Eens het dossier is opgestart op de prestatieplaats ziet de begeleider van de autonome werkstraf toe op de correcte uitvoering van de werkstraf. De begeleider neemt regelmatig contact op met de prestatieplaats om zich te informeren over het verloop van de werkstraf. In geval van onregelmatigheden of problemen kan de begeleider het dossier voorleggen aan de probatiecommissie. Deze kan beslissen om de werkgestrafte aan te manen of de werkstraf stop te zetten en het Openbaar Ministerie te verzoeken de vervangende straf tot uitvoer te brengen.

Wanneer de werkstraf volledig is uitgevoerd, bezorgt de begeleider een verslag aan de probatiecommissie. Deze licht het bevoegde Openbaar Ministerie in van de positieve afronding van de werkstraf.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een autonome werkstraf en een dienstverlening.

Wat is een autonome werkstraf?

De autonome werkstraf is een gemeenschapsgerichte straf waarbij een cliënt een aantal uren (20 tot 300u) onbetaalde arbeid verricht in zijn vrije tijd ten bate van de gemeenschap. De autonome werkstraf kan voortvloeien uit twee vormen van gerechtelijke uitspraken, enerzijds door de politierechtbank en anderzijds door de correctionele rechtbank. De duur van de maatregel wordt bepaald door de verwijzer. Voor elke werkstraf die wordt uitgesproken, bepaalt de rechter ook steeds een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf). Deze vervangende straf kan worden gezien als een belangrijke stok achter de deur. Indien de cliënt de autonome werkstraf om welke reden dan ook niet of niet volledig uitvoert, kan de vervangende straf opgelegd worden.

Wat is een dienstverlening?

Een dienstverlening wordt opgelegd in het kader van bemiddeling in strafzaken. Hierbij wordt een cliënt verdacht van feiten maar de Procureur des Konings is van oordeel dat de cliënt niet voor de rechter dient te verschijnen. In plaats daarvan kan hij een bemiddeling voorstellen aan de verdachte, waarbij hij/zij het slachtoffer vergoedt en een tegenprestatie doet ten aanzien van de maatschappij, bijvoorbeeld het presteren van enkele uren dienstverlening

Informatief

Op vlak van sensibilisering richten wij ons ieder jaar tot de (kandidaat)-prestatieplaatsen. De jaarlijkse Als-We-Samenwerken-dag (AWS-dag) voor de prestatieplaatsen is een welgekende traditie die sterk wordt gewaardeerd en ieder jaar de verantwoordelijken en de werkvloerbegeleiders samenbrengt om ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze ontmoetingsdag willen wij onze prestatieplaatsen enerzijds danken voor hun engagement, maar anderzijds ook informeren over (de nieuwe ontwikkelingen op vlak van) de autonome werkstraf en dienstverlening. De AWS-dag en de jaarlijkse nieuwsbrief zijn een resultaat van een gedreven samenwerking tussen justitiehuis Antwerpen en de dienst AWS van Elegast vzw.

Elegast AWS
Jacob Jordaensstraat 73
2018 Antwerpen

Bereikbaarheid:

Velo 116 – Loosplaats (350m)
Velo 093 – Sint-Vincentius (500m)

Halte Sint-Vincentius (300m): Tram 4
Halte Loosplaats (350m): Bus 20, 21, 32, 191
Halte Lange Leemstraat (600m): Tram 2, 6, 15 – Bus 17, 191

Afdelingscoördinator
 Inez Van Buggenhout
0487 53 03 98
aws@elegast.be