Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Ik wil helpen!
Ik wil helpen!

Fantastisch dat je ons een duwtje in de rug wil geven. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende manieren waarop dat kan.

Als vrijwilliger

Als vrijwilliger krijg je bij ons de mogelijkheid om je talenten en vaardigheden te ontwikkelen met zinvol en gevarieerd werk. Dat gaat van cliënten helpen bij huishoudelijke taken, tot het helpen bij de organisatie van kampen en buurtfeesten, tot het begeleiden van jongeren met hun schoolwerk enzovoort.

Als sponsor of met een gift

Doneren

Je kan ons zowel steunen met giften zonder bestemming als giften voor een bepaalde werking of project.

Storten kan op IBAN BE37 7331 0226 6928 met vermelding van je naam en voornaam.

Je hebt recht op een belastingsvermindering van 45% van het bedrag als dat (over het kalenderjaar heen) minstens 40 euro is.

Opgelet! Om een fiscaal attest te ontvangen is het sinds 1 januari 2024 ook vereist om je Rijksregisternummer of Ondernemingsnummer met ons te delen. Dat kan via e-mail (boekhouding@elegast.be), post (Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen) of telefonisch (03 286 75 25).

Als je een schenking doet wordt je naam of bedrijfsnaam vermeld in onze nieuwsbrief. Indien je liever anoniem blijft kan je dit steeds melden aan privacy@elegast.be

Als je een initiatief op poten wil zetten om onze werking te steunen zetten wij dat natuurlijk zo veel mogelijk mee in de kijker! Of je nu een marathon loopt, koekjes verkoopt, een toneelstuk uitvoert of een concert speelt.

Neem contact op met onze verantwoordelijke communicatie: communicatie@elegast.be

Wil je met je bedrijf iets teruggeven aan de maatschappij? Dan is Elegast een uitstekende keuze.

Financieel ondersteunen

Je kan als bedrijf een fiscaal attest ontvangen (en dus een belastingsvermindering van 45% krijgen). Let er dan wel op dat je geen persoonlijke gegevens mengt met je zakelijke gegevens.

Opgelet! Om een fiscaal attest te ontvangen is het sinds 1 januari 2024 ook vereist om je Ondernemingsnummer met ons te delen. Dat kan via e-mail (boekhouding@elegast.be), post (Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen) of telefonisch (03 286 75 25).

In natura

Wil je met je bedrijf eerder een praktische bijdrage leveren? Dat kan! Je kan bijvoorbeeld goederen (denk aan speelgoed, voedsel, kantoormeubelen, medicatie …) doneren of een gratis dienst verlenen.

Een actie organiseren met je medewerkers

Als je een initiatief op poten wil zetten om onze werking te steunen zetten wij dat natuurlijk zo veel mogelijk mee in de kijker! Je kan daarvoor contact opnemen met onze verantwoordelijke communicatie: communicatie@elegast.be

We bekijken graag samen met u op welke manier uw grote schenking het verschil kan maken. Misschien heeft u een concrete werking in gedachten of zou u mee aan de basis van een nieuw project willen staan?

U kan steeds terecht bij algemeen directeur Jan De Koninck: jan.de.koninck@elegast.be

Voor hele grote schenkingen waarvan de nettowaarde hoger is dan 100.000 euro, is een ministeriële machtiging vereist vooraleer deze door de vzw kan worden aanvaard.

U kan zowel roerende als onroerende goederen nalaten aan Elegast. We zijn uitermate dankbaar voor al uw schenkingen. Een deel van uw nalatenschap aan Elegast toewijzen gebeurt steeds via uw testament.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij algemeen directeur Jan De Koninck: jan.de.koninck@elegast.be. U kan ook altijd uw notaris raadplegen voor professioneel advies.

Voor alle voorstellen tot samenwerking kan je je richten tot algemeen directeur Jan De Koninck: jan.de.koninck@elegast.be

Als medewerker

Werken bij Elegast betekent samen het verschil maken, in een klimaat van betrokkenheid en respect. Ons uitgebreid hulpaanbod vertaalt zich voor jou naar een interessante job waar je alle kanten mee op kan.

Als stagiair

Elke afdeling van Elegast komt in principe in aanmerking voor stages. De meeste afdelingen hebben samenwerkingsafspraken met scholen inzake het invullen van stageplaatsen. Vrije plaatsen voor individuele stagevragen zijn dus uitzonderlijk. Maar laat dat je niet tegenhouden!