Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Begeleidingstehuis Conscience
Begeleidingstehuis Conscience

Elegast Conscience is een gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven bij hun ouders.

Binnen Conscience willen we een warme en veilige sfeer scheppen waarbinnen met de jongeren aan de slag gegaan wordt rond hun psychosociaal welzijn. Elk verblijf is gericht op de terugkeer van de jongeren naar hun thuismilieu.

Binnen de groep gaan we samen met de jongeren aan de slag. We bieden de jongere een intensieve individuele begeleiding die focust op zijn of haar psychosociaal welzijn.

Daarnaast wordt de context van de jongere ook intensief betrokken. Via huisbezoeken, familiegesprekken, ouderparticipatie enzovoort versterken we de opvoedkundige vaardigheden van de ouders.

Voor wie?

15 jongeren 

Tussen de 3 en de 18 jaar

Aanmelding

Het begeleidingstehuis is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wilt zeggen dat jongeren aangemeld worden door een verwijzer.

  • De Toegangspoort
  • Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • De Jeugdrechtbank

Hoe lang blijft een jongere bij ons?

Het doelpubliek is zeer uiteenlopend en de verblijfsduur wordt individueel per jongere bekeken.

Typerend aan een verblijf in Elegast Conscience is dat we samen met de jongere, ouders en verwijzer bekijken hoeveel nachten de jongere die week in de voorziening zal blijven. Die flexibiliteit zorgt er voor dat er bij elke verandering of evolutie onmiddellijk geschakeld kan worden naar een andere, op dat moment meer geschikte, verblijfsmodaliteit.

Hoe verloopt de opvang?

Onze eerste prioriteit is om een warm klimaat te scheppen voor de jongeren. Het verbijf binnen Elegast Conscience is zo gestructureerd dat de jongeren volledig kunnen participeren binnen de samenleving.

Overdag gaan de jongeren naar school en in de leefgroep begeleiden we ze met hun huiswerk. We stimuleren de jongeren om hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Zo kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.

Evaluatie

Elke 6 maanden wordt er een evolutieverslag gemaakt waarbij samen met de ouders, jongeren en verwijzer wordt bekeken welke evolutie het gezin de afgelopen maanden heeft gemaakt, aan welke doelstellingen er gewerkt werd en waaraan er nog gewerkt zal worden.

Elegast Conscience

Consciencestraat 29
2018 Antwerpen

 Brenda Blendeman
03 239 07 62
conscience@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 116 – Loosplaats (350m)
Velo 093 – Sint-Vincentius (400m)
Velo 044 – Belgiëlei (450m)

Halte Sint-Vincentius (200m): Tram 4
Halte Lange Leemstraat (450m): Tram 2, 6, 15 – Bus 17, 191
Halte Loosplaats (350m): Bus 20, 21, 32, 191