Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Crisiswerking
Crisiswerking

Elegast is een betekenisvolle partner in opvang en begeleiding van jongeren in crisissituaties. Elk jaar helpen we zo’n 150 jongeren die zich in een acute crisissituatie bevinden.

Binnen Elegast zijn er 6 crisisplaatsen die exclusief voorbehouden zijn voor crisisopvang en crisisbegeleiding op doorverwijzing van Crisisteam -18 (CAW). De crisisbegeleiding gebeurt door de crisisbegeleider. We leggen de focus op een terugkeer naar huis na een ‘rustperiode’ van de minderjarige binnen de leefgroepwerking. We trachten de crisissituatie op te lossen, te neutraliseren, te ontmijnen of wanneer een terugkeer naar huis onmogelijk blijkt een naadloze overgang naar volgende hulpverlening te realiseren.

Aan het einde van elk crisisverblijf met een looptijd van 7 dagen of meer, schrijft de crisisbegeleiding een crisisverslag. Hierin wordt het verloop van de crisisperiode neergeschreven en wordt er een advies geformuleerd. Dit advies bevat duidelijke doelstellingen en aandachtspunten voor de volgende hulpverlening

OOOC Harmonie vangt hoofdzakelijk 2 minderjarigen op in crisis met leeftijdscategorie -12 jaar. OOOC Potgieter vangt  4 minderjarigen op in crisis met leeftijdscategorie +12 jaar. We werken kracht-, oplossings- en actiegericht met jongeren en hun context die zich in een acute crisissituatie bevinden. De crisisbegeleider treedt op als een bemiddelaar en tracht de crisis te stabiliseren door organisatie van rondetafelgesprekken, gesprekken met de jongere en context, opvolging van het leefgroepgebeuren, huisbezoek in de context, overleg met Crisisteam -18, de aanmelder en andere betrokken hulpverleners en via multidisciplinair overleg tijdens teamvergaderingen.

Voor wie?

Jongeren (-18) in een crisissituatie.

In Elegast Harmonie: -12 jaar

In Elegast Potgieter: +12 jaar

Verwijzer(s)

Crisisteam -18 (CAW)

OOOC Harmonie

Belgiëlei 203
2018 Antwerpen

 Bart D’Heer
03 286 75 25
03 286 75 27
harmonie@elegast.be

Bereikbaarheid

Velo 042 (100m) – Harmonie
Velo 043 (200m) – Grétrystraat

Halte Harmonie (100m): Tram 2, 6, 7, 15 – Bus 17, 30, 191

OOOC Potgieter

Potgieterstraat 11-13
2060 Antwerpen

 Bart D’Heer
03 235 01 15
03 235 73 16
potgieter@elegast.be

Bereikbaarheid

Velo 122 – Schijnpoort (300m)
Velo 113 – Helmstraat (350m)
Velo 038 – Pastorijstraat (550m)

Halte AZ Stuivenberg (50m): Bus 23, 30
Halte Handel (700m): Tram 2, 3, 5, 6