Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Leerprojecten
Leerprojecten

Een leerproject biedt jongeren die verdacht zijn van een jeugddelict de kans om inzicht te krijgen in hun gedrag, te werken aan hun vaardigheden en om negatief gedrag in de toekomst te vermijden.

Een leerproject bestaat uit individuele en groepsgesprekken.

Bij langdurende trajecten focussen we op verschillende levensdomeinen zoals school, vrije tijd, familie, vrienden, … Voor elk van die domeinen bepalen we samen de doelstellingen, de concrete zaken die de jongere graag wil bereiken. De doelen die hij of zij wil bereiken vatten we samen in een realistisch actieplan dat ook wordt opgestuurd naar de jeugdrechter.

Een leerproject biedt jongeren de kans om nieuwe inzichten en vaardigheden aan te leren. Zo kunnen ze betere alternatieven bedenken voor hun gedrag.

Kort Leerproject (20u)

OP MAAT

Lang Leerproject (40u)

FOCUS OP VERSCHILLENDE LEVENSDOMEINEN

GRAAG NOG WAT MEER INFO?

Van zodra de jeugdrechter een leerproject oplegt, vindt een kennismakingsgesprek plaats op onze dienst.
Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we het traject dat de jongere zal afleggen bij ons. Een deel van de gesprekken zullen in groep verlopen en het andere deel individueel.

Zit het leerproject erop? Dan bespreken we samen met de jongere, zijn ouders/voogd en de consulent hoe de jongere het heeft gedaan in een evaluatiegesprek. Die evaluatie gieten we in een verslag dat ook op het bureau van de jeugdrechter terecht komt.

De verwijzende instantie (parket of jeugdrechtbank) zal altijd op de hoogte worden gebracht van het verloop van de maatregel of het voorstel. Het niet afronden, niet deelnemen of vroegtijdig stopzetten van de maatregel/voorstel zal dus ook gemeld worden aan het parket of de jeugdrechtbank. Dit zal in een kort verslag gebeuren, maar dat bespreken we eerst met de jongere.

Parket Antwerpen
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
Tel. 03 257 80 11

Jeugdrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20/1
2000 Antwerpen
Tel. 03 257 89 13

Sociale Dienst Jeugdrechtbank
Kievitplein 20/3
2018 Antwerpen
Tel. 03 614 51 01
Tel. 03 614 51 02

Elegast HCA

Belgiëlei 203
2018 Antwerpen

 Els Van Gerven
03 600 70 88
hca@elegast.be

Bereikbaarheid:

Velo 042 (100m) – Harmonie
Velo 043 (200m) – Grétrystraat

Halte Harmonie (100m): Tram 2, 6, 7, 15 – Bus 17, 30, 191