Trek de trekkershut op gang
Facebook Twitter LinkedIn

Op vraag van verschillende afdelingen van Elegast wil de Berkelhoeve de bestaande chalet te midden van de natuur en de dieren omvormen tot een trekkershut. Door met de jongere naar de natuur te trekken willen we als organisatie nog meer inzetten op het kracht- en oplossingsgericht hulpverlenen. Een kort verblijf van jongeren met begeleider geeft rust in het hulpverleningstraject. Er komt tijd om een duurzame relatie tussen begeleider en jongere op te bouwen.

We renoveren de bestaande chalet met recycleerbare, energiezuinige en milieuvriendelijke materialen. Een school met de richting ‘bouw’ zal zich dit project toe-eigenen en dit samen met studenten realiseren. Voor de aankoop van materialen en inrichting ervan zoeken we gulle sponsors. Wil je je (kleine) steentje bijdragen, dan is een storting welkom op rekeningnummer BE98 7331 0226 3793 met vermelding ‘renovatie trekkershut’.