Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Stagiairs
Stagiairs

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om de toekomstige hulpverleners en medewerkers binnen de sociale sector de kans te geven een leerproces aan te gaan en praktijkervaring op te doen.

Waar kan je stage doen?

Elke afdeling van Elegast komt in principe in aanmerking voor stages. De meeste afdelingen hebben samenwerkingsafspraken met scholen inzake het invullen van stageplaatsen. Vrije plaatsen voor individuele stagevragen zijn dus uitzonderlijk.

Wat verwachten we van jou?

Wij vragen van stagiairs dat ze, net als andere medewerkers, op een aanvaardbaar niveau beschikken over de kerncompetenties van Elegast (verantwoordelijkheid, plannen en organiseren, probleemoplossend handelen, stressbestendig, leervermogen en verbinding). Afhankelijk van de afdeling kunnen hier bijkomende competenties verwacht worden. Uiteraard moet elke stagiair onze doelgroep een warm hart toedragen en zich kunnen vinden in de missie en visie van onze organisatie.

Hoe kom je in aanmerking voor een stage?

Scholen/stagiairs kunnen contact opnemen met HR via sollicitatie@elegast.be of het aanvraagformulier hieronder invullen.

Indien er vrije plaatsen zijn voor de gevraagde periode, worden de kandidaat-stagiairs uitgenodigd voor een kennismaking/sollicitatie. Het is de afdelingscoördinator die in overleg met de directie beslist of de stagiair kan starten.

 

Hoe verloopt de stage?

Bij de start van de stage worden de nodige afspraken gemaakt tussen de school, de stagiair en onze organisatie. Wederzijdse verwachtingen, samenwerkingsafspraken en evaluatiemodaliteiten worden geformaliseerd in een stage-overeenkomst. De begeleiding en evaluatie van de stagiair wordt opgenomen door het volledige team. Daarnaast krijgt elke stagiair binnen Elegast een stagebegeleider toegewezen, die extra aandacht heeft voor de ondersteuning, begeleiding en opvolging  van de stagiair.