Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Nieuwsbrief (Oktober 2022)
Nieuwsbrief (Oktober 2022)

Het was even stil, maar stilgezeten hebben we allerminst! Nieuwe afdelingen en werkvormen, boeiende samenwerkingen… Hier zijn de hoogtepunten van ons jaar tot nu toe.

Hallo Brabo: onze nieuwe afdeling in Deurne

Lijntekening

Sanne, de contextbegeleider van Brabo, maakte deze mooie lijntekening – en bijhorende tekst. Het eerste dat je ziet wanneer je ons Veilig Verblijf binnenwandelt. 

Inloopmoment

Op 20 september 2022 verwelkomde Brabo de buren, collega’s en samenwerkingspartners voor een hapje en een drankje.

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Deze herfst verwelkomen we Brabo, de kersverse afdeling Veilig Verblijf van Elegast. In dit huis verblijven zes jongens waarbij het op dat moment moeilijk loopt op verschillende levensdomeinen. Tijdens hun tijdelijk verblijf worden ze intensief ondersteund alvorens we toewerken naar een meer open vorm van hulpverlening.

We betrekken in het plan van aanpak de mensen die rond de jongens staan. Familie, vrienden, steunfiguren en ook andere diensten die belangrijk kunnen zijn – we leggen graag met zo veel mogelijk mensen contact.

In Brabo kunnen de jongens rekenen op een heel team met, onder andere, een psycholoog, een contextbegeleider en een handvol leefgroepbegeleiders. Voor elke jongen is er ook een individuele begeleider die hem van net iets meer nabij opvolgt. In één-op-één momenten werken ze samen naar de persoonlijke doelstellingen van de jongen toe.

Doorheen de dag wisselen individuele momenten en groepsmomenten elkaar af. De dag beginnen we samen, overdag gaat ieder zijn eigen weg en ’s avonds sluiten we samen onze dag af. Zo zetten we in Brabo tegelijkertijd in op groepsgevoel en op autonomie.

SEPTEMBER

Elegast wandelt de Refugee Walk

Deze flinke stappers haalden €1055 op voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen 🐩🚶

SEPTEMBER

Samen bouwen aan de toekomst

Een personeelsfeest op een werf ... Mysterie alom! Een tipje van de sluier. 👷

JULI & AUGUSTUS

Met de leefgroepen op zomerkamp

Dat zijn weken van sport, spel, creativiteit en genieten van de natuur. 🚣

De mannen van de Technische Dienst

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Binnen onze organisatie kent iedereen de technische dienst. Het zijn de knappe mannen die de gas doen branden en de klinken repareren. Toch schuilen er achter deze stoere verschijningen kleine harten met een groot sociaal engagement. Wij gingen in gesprek met Roald, Hoofd Technische Dienst.

Roald, kan je ons even vertellen wie jij bent en iets meer vertellen over het hoe en wat van de Technische Dienst? 

Ik ben eerder dit jaar aangesteld als Hoofd Technische Dienst. Dat houdt in dat ik het takenpakket coördineer en alle werken inplan onder het goedkeurend oog van Michel, onze directeur. Ik werk dagelijks samen met Mario en George, en samen vormen wij het team ‘Technische Dienst’.

Hoe ziet zo’n dag eruit? 

De dagen zijn heel gevarieerd en dat maakt het voor mij persoonlijk juist zo interessant. Elke ochtend komen we samen op Elegast Harmonie en overlopen we wie die dag wat zal opnemen. We krijgen van onze verschillende afdelingen veel -heel uiteenlopende- vragen binnen. Ik plan die in aan het einde van de week en verdeel ze over het team. Daarnaast sta ik ook in voor alle administratie.

Jullie functie brengt jullie op alle diensten van Elegast. Een meerwaarde?

Absoluut! Je leert bijna letterlijk iedereen kennen. Het leukste vind ik toch het contact dat je krijgt met de jongeren. Bij langdurige projecten beginnen ze jou ook te herkennen en na een tijdje zeggen ze spontaan “Goedemorgen”. Dat is heel fijn. Onlangs kwam een jongere naar mij om even te ventileren. Ik heb dan even de tijd genomen om met haar te praten en ik voelde dat dat haar deugd deed. Op dat moment ben je naast je technische functie ook een sociale rol aan het vervullen, wat de job er nog boeiender op maakt.

Wat mooi om te horen! Kom je dergelijke situaties vaak tegen?

Ik weet niet of dit algemeen geweten is onder onze collega’s, maar wij begeleiden ook wel eens jongeren. We zijn intern een sociaal project aangegaan waarbij jongeren die materiële schade aanrichten deze in samenwerking met ons mogen herstellen. Zo leren ze zelf wat die dingen waard zijn, maar denken ze ook een tweede keer na wanneer ze nog eens een emotionele bevlieging hebben. We merken dat dit veel meer effect heeft dan de jongere bijvoorbeeld te straffen. 

Wij werken ook vaak samen met onze ambulante diensten. Zo komen jongeren die begeleid worden door AWS hun werkstraffen samen met ons invullen. We bekijken dan op maat van de jongere welk project het beste bij hen past. Daar moet ook rekening mee gehouden worden, want iedere jongere heeft zijn of haar eigen achtergrond en rugzakje. Bij HCA nemen we deel aan de herstelbemiddelingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken komt soms de vraag om iets mee te herstellen wat gebroken is. Een heel praktische uitvoering van een symbolisch gebaar.

Werken bij de Technische Dienst betekent dus een groot sociaal engagement?

Zeer zeker. En daar zijn we ook wel trots op. Ik heb zelf een sociale opleiding gevolgd, wat helpt om vanuit die bril naar mijn job te kijken. We zijn nu ook met de rest van de organisatie meegestapt in het gedachtengoed van ‘Nieuwe Autoriteit’ en ‘Geweldloos Verzet’. Dat kan onze functie alleen maar ten goede komen.

Tot slot, wat is jouw wens nog voor de toekomst van Elegast? 

Ik wens Elegast toe dat ze stappen blijft zetten zoals ze nu aan het doen is. Er is al enorm veel veranderd in positieve zin en sommige processen hebben tijd nodig om tot ontwikkeling te komen, maar we zijn op de goede weg. Ik geloof ook echt dat Elegast een organisatie is die kansen biedt op verschillende vlakken. Niet alleen voor mij, maar vooral voor de jongeren en de medewerkers. Ik ben erg tevreden dat ik hier deel van mag uitmaken. 

Heel erg bedankt voor dit boeiende gesprek, Roald! 

Elegast, SAAMO en Stad Antwerpen genomineerd voor de Federale Prijs Armoedebestrijding

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Met het project ‘digitaal inclusieve wijk’ zijn Stad Antwerpen, SAAMO Antwerpen en wij vanuit Buurtwerking Elegast Den Dam samen genomineerd voor de 14e ‘Federale Prijs Armoedebestrijding’ rond digitale inclusie! Wat een eer! Een mooie erkenning ook voor al onze topvrijwilligers!

We maken ook kans om een mooie prijs te winnen. Wil je ons steunen? Stem dan voor ons op armoedeprijs.be!

#wegmetdedigitalekloof

Op 13 oktober werd onze nominatie ook opgepikt door de Gazet Van Antwerpen.

APRIL

Iftar met de collega's van het dagcentrum

APRIL

Elegast loopt de
10 Miles 2022

20 jaar Autonome Werkstraf, 17 jaar Elegast AWS

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Dit jaar bestaat de autonome werkstraf 20 jaar. Ter ere van die verjaardag kropen onze collega’s van de dienst AWS in de pen om hun werkvorm en de geschiedenis ervan toe te lichten.

20 jaar AUTONOME WERKSTRAF – 17 jaar Elegast AWS 

Dit jaar bestaat de autonome werkstraf 20 jaar. Vooraleer we jullie meenemen doorheen de geschiedenis van de werkstraf en enkele belangrijke gebeurtenissen, lichten we graag even toe wat een werkstraf juist is. De autonome werkstraf is een maatregel die opgelegd kan worden door een rechter ten gevolgen van een gepleegd misdrijf. De persoon die veroordeeld wordt tot een werkstraf, dient hier mee in te stemmen. Mensen die een misdrijf hebben gepleegd, zijn dikwijls op zoek naar een nieuwe kans, naar nieuwe mogelijkheden. Wanneer ze in een organisatie terecht komen waar ze nuttige en zinvolle arbeid kunnen verrichten, helpt dit hen om verdere stappen te zetten in de goede richting. De autonome werkstraf staat voor onbezoldigd werken voor de gemeenschap. Het werk kan van eender welke aard zijn en dient te gebeuren tijdens de vrije tijd van de veroordeelde. De cliënt wordt met een autonome werkstraf dus niet beroofd van zijn vrijheid, maar wel beperkt in zijn vrije tijd. Het aantal te presteren uren varieert tussen 20 en 300 uren. Voor iedere werkstraf die wordt uitgesproken, bepaalt de rechter ook steeds een vervangende straf. De vervangende straf kan een geldboete of een gevangenisstraf zijn. Deze vervangende straf kan worden gezien als een belangrijke stok achter de deur. Indien de cliënt de autonome werkstraf om welke reden dan ook niet of niet volledig uitvoert, behoudt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om alsnog de vervangende straf uit te voeren. 

Het ontstaan en de geschiedenis van de autonome werkstraf 

Door de overbevolking in de gevangenissen is men sinds de jaren ’60 op zoek gegaan naar alternatieve straffen. In een eerste fase lag de nadruk voornamelijk op resocialisering en behandeling, een voorbeeld hiervan zijn de probatievoorwaarden. In de jaren ’80 kwam al snel kritiek op het te softe karakter van deze alternatieven. Daarom werd in een tweede fase voornamelijk gefocust op bestraffing en controle, zoals bijvoorbeeld het elektronisch toezicht. Als voorloper van de werkstraf ontstond in 1994 de dienstverlening als probatievoorwaarde.  

Op 17 april 2002 verschijnt de wet tot invoering van de werkstraf als autonome straf. De rechter beschikt vanaf dan over de mogelijkheid om een werkstraf als hoofdstraf op te leggen. In 2005 wordt een verregaande samenwerking uitgebouwd tussen Justitiehuis Antwerpen en Elegast vzw. De nieuwe dienst Autonome Werkstraffen (AWS) binnen Elegast krijgt als taak de autonome werkstraffen voor 18- tot 25-jarigen te begeleiden. Dit onderscheid in leeftijd wordt gemaakt gezien de ervaring die Elegast vzw heeft met jongeren. De invoering van de autonome werkstraf lijkt een schot in de roos te zijn.  In 2007 wordt de dienst AWS uitgebreid van 2 naar 5 personeelsleden. In dit jaar worden in totaal 295 nieuwe dossiers aangemeld.  

In 2008 wordt in overleg met Justitiehuis Antwerpen beslist om de leeftijdsgrens van de cliënten bij Elegast op te trekken tot 30 jaar. De autonome werkstraf blijft een succes waardoor in januari 2014 de dienst AWS uitgebreid wordt van 5 naar 7 personeelsleden. In juni 2014 wordt de leeftijdsgrens van onze cliënten opnieuw opgetrokken, dit keer naar 35 jaar. In 2014 werden 493 nieuwe dossiers aangemeld.  

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden de Justitiehuizen op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenschappen. Dit heeft geleid tot een zeer belangrijke verandering binnen de dienst AWS. Voorheen werd bij ieder dossier dat werd aangemeld bij Elegast, ook een Justitieassistent toegewezen. Sinds 2015 is dit niet langer het geval. Het team van Elegast zal het volledige werkstraftraject uitwerken en opvolgen. In 2015 werden 690 nieuwe dossiers aangemeld

2020. Corona. Een grote impact op de werking van de dienst AWS. Heel wat cliënten kunnen gedurende enkele maanden hun werkstraf niet verder uitvoeren vanwege de veiligheidsmaatregelen. De medewerkers van de dienst zijn gelukkig wel kunnen blijven doorwerken, weliswaar van thuis. Een grote verandering door de Covid-19 was het afschaffen van de groepssessies. Cliënten werden normaal gezien op maandagavond in groep uitgenodigd en kregen samen de algemene uitleg over de werkstraf. Nadien vond er een intakegesprek plaats. Het nadeel was dat sommige cliënten lang moesten wachten vooraleer ze op gesprek konden die avond. Vanaf nu krijgt iedere cliënt een individueel intakegesprek waarin de algemene uitleg over de werkstraf gegeven wordt en hun persoonlijk dossier wordt overlopen. Dit zorgt voor een persoonlijkere aanpak, waardoor de kans op een vertrouwensband met de cliënt groter is.  

2021, het jaar van alle records. In 2021 werden 743 nieuwe dossiers aangemeld bij Elegast vzw. Ook werden er nog nooit zoveel dossiers behandeld (1189) en afgerond (693). Ook op teamniveau was 2021 een topjaar. In het begin van dat jaar werd duidelijk dat Corona een grote impact heeft gehad op de collega’s individueel, maar ook op teamniveau. Er werd dan ook beslist om het bevorderen van de teamsfeer hoog op de agenda te plaatsen. Op dit moment kunnen we vaststellen dat de collega’s binnen de dienst AWS elkaar teruggevonden hebben en opnieuw fungeren als een sterk team.   

Elegast en Europese partners lanceren YOUcreaTH

Openen Facebook Twitter LinkedIn

YOUcreaTH is een internationaal initiatief van sociale organisaties en kunstenaarscollectieven, gesubsidieerd door het Erasmus+ programma van de EU. Met YOUcreaTH willen we jongeren en kunstenaars uit Kroatië, Spanje, Portugal en België nader bij elkaar brengen. In ons land wordt het project getrokken door Elegast. In maart 2022 vond de eerste workshop plaats in Het Bos op de Ankerrui.

Je leest er alles over in deze uitgebreide reportage van Gazet van Antwerpen.

MAART

Tienernamiddag met de Gezinsbegeleiding 🎳

Er werden naast strikes en spares ook heel wat nieuwe vriendschappen gescoord!

FEBRUARI

FEBRUARI

Overal vieren we de liefde ...

Valentijn, van 't Zuid tot in MXM! 🤍

Fotoproject Opgroeien

Openen Facebook Twitter LinkedIn

In de jeugdhulp botsen we vaak op het feit dat de kinderen en jongeren in de voorzieningen niet herkenbaar in beeld mogen komen. Het is een uitdaging om hen te portretteren met behoud van hun anonimiteit; het weergeven van hun verhaal of dromen, zonder de angst om herkend te worden en de negatieve stempel van ‘een jongere in de jeugdhulp’ te krijgen. Ze hebben ook het recht om naar buiten te komen als de persoon die ze zijn. Ze mogen fier zijn op wat ze doen, zonder zich te verstoppen. 

Katrien Verhoeven, grafisch ontwerper/webmaster bij Opgroeien, wil de jongeren doen beseffen dat ze niet hun daad of situatie zijn. ‘Sometimes life happens’. Je kan echter zelf beslissen wie je bent. Je moet niet de persoon zijn die iedereen in je ziet of veronderstelt dat je bent. Voor het project zoekt ze naar creatieve oplossingen om hun herkenbaarheid te camoufleren. 

Katrien ging tijdens een wandeling van ons hondenproject mee op stap. Hier kan je het resultaat van de fotoshoot bekijken. 
What doesn't challenge you, won't change you.

Openen Facebook Twitter LinkedIn

Op 11 mei 2022 organiseerden de medewerkers van de HCA-dienst een OOTB-activiteit voor een aantal jongeren. Het werd een uitstap die bij iedere jongere in de smaak zou vallen: met z’n allen naar de Kickboxingclub!

Bij de Muay Thai- en Kickboxingclub van Team Challouki werden onze jongeren mee op sleeptouw genomen om dichter bij zichzelf te komen. Ze werkten er in een intensieve (maar zeer leerrijke) training rond thema’s als grenzen en weerbaarheid.

De activiteit werd afgesloten met een dialoog, waarin iedereen zijn of haar bevindingen kon delen. Het verdict was unaniem positief! Geïnteresseerden konden zich na afloop aansluiten bij de club met een mooie korting, wat enthousiast onthaald werd.

Als HCA-dienst nemen we alvast mee dat dit soort activiteit de drempel verlaagt voor onze jongeren en dat wij meer in hun eigen leefwereld kunnen treden.

Dank aan onze schenkers.

Adriaenssens – Kopp, Antwerpen | Aernouts – Lebbe, Schoten | Aerts, Kontich | Akkermans, Pulderbos | Akkermans, Molenstede | Algemeen Beheer Onroerende, Antwerpen | Andries – Van Leemput, Hove | Bleyaert – Vandevelde, Roeselare | Blommaert, Berchem | Bloquaux, Antwerpen | Bosmans, Edegem | Bosmans – De Clercq, Sint Niklaas | Boterman, Gent | Brees – Brocatus, Merksem | Bresseleers, Dilbeek | Brouwers, Edegem | Buts – Hofman, Edegem | Cannaerts – Lambrechts, Heist op den Berg | Cardoen – Gryseels, Antwerpen | Cassier – Ryssaert, Antwerpen | Coates, Brasschaat | Cornelissens – Vanhees, Kapellen | Cuyvers, Brasschaat | Daeleman – Boogers, Turnhout | Daems, Oelegem | Daems – Vanthillo, Kalmthout | De Bie – Janssens, Oostmalle | De Bie – Orgielewski, Borsbeek | De Breuker, Wilrijk | De Loght, Brasschaat | De Meeuw NV, Willebroek | De Ridder, Antwerpen | De Schamphelaere, Edegem | De Vleeschouwer, Kapellen | De Vos, Antwerpen | Deferm, Antwerpen | D’heu – Blomme, Merksem | Fiduciaire P. De Wachter Commv, Berchem | Geys – De Laet, Olmen | Haest – Hereijgers | Hansen Industrial Transmissions NV, Edegem | Haubourdin, Mortsel | Hendrickx, Oostmalle | Hendrickx, Antwerpen | Hendrickx – De Winter, Kapellen | Hennekam, Essen | Henquin – Lowet, Kapellen | Hermans, Oud Turnhout | Hogere Zeevaartschool, Antwerpen | Huybrechts, Schoten | Jacobs – Hendrix, Mortsel | Jos De Jongh Bouwonderneming BV, Kalmthout | Kelders, Antwerpen | Koyen, Herentals | Leclair, Wommelgem | Macant Invest BV, Brasschaat | Mees – Pockele, Essen | Michel Henquin BVBA, Hoevenen | Middenstandsbond Merksem vzw, Merksem | Neels – Vincke, Berchem | Neys, Kalmthout | Niemegeers, Destelbergen | Nietvelt, Oud Heverlee | Nonneman, Kalmthout | Nuyts, Schilde | Otte, Tessenderlo | OZCS ZA 011171 GVLS, Hoboken | Peeters – Jacobs, Ekeren | Peeters Landbouwmachines BV | Penders, Ekeren | Pièret, Borgerhout | Reyniers, Edegem | Riské, Wijnegem | Roggeman, Antwerpen | Rombaut – Avonts, Ekeren | Schellekens – Hellemans, Ekeren | Schmidt, Deurne | Schyvens, Antwerpen | Selens, Hoboken | Smet, Brasschaat | Smets, Hechtel-Eksel | Sornsen, Merksem | Spanoghe – Bruylants, Antwerpen | Standaert – De Smet, Gent | Steunfonds Gasthuiszusters, Antwerpen | Sturtewagen, Berchem | Sysmex Belgium NV, Hoeilaart | Tax, Brasschaat | Van Apers, Schoten | Van Bouwel – Van Buyten, Brasschaat | Van Boxel, Berchem | Van Damme, Edegem | Van Den Audenaerde – Huysm, Schoten | Van den Heuvel, Mortsel | Van den Nieuwenhuyzen, Deurne | Van Der Elst, Zaventem | Van Eetvelt – Broodcoorens, Bornem | Van Geem, Antwerpen | Van Hemelryk, Berchem | Van Leuven – Van Laer, Berchem | Van Orshaegen, Hove | Van Rompaey, Antwerpen | Van Valckenborgh, Antwerpen | Vancauwenberghe – Persyn, Zwevegem | Vandenbruggen – Pleysier, Brecht | Vanpeborgh, Mortsel | Vekemans, Antwerpen | Verbeke, Stabroek | Verboven, Hove | Verbruggen – Versmissen, Stabroek | Vermeir – Van Causbroeck, Kontich | Verschave, Brasschaat | Vervaet, Brasschaat | Vita Et Pax vzw, Antwerpen | Walpot – Van Doninck, Brasschaat | Wiese – De Clerck, Schilde | Wouters, Antwerpen

Help jij ons het verschil te maken?

Als schenker bouw je met ons mee aan de toekomst van de duizenden jongeren en gezinnen die we jaarlijks bereiken.
We zetten jouw gift in waar ze écht een impact kan hebben.

Storten kan op IBAN BE37 7331 0226 6928 met vermelding van je naam en voornaam.

Je gift is fiscaal aftrekbaar. Geef je €40 of meer?
Dan krijg je volgend jaar een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingsaangifte.

03 286 75 25
info@elegast.be