Brabo, onze nieuwe afdeling in Deurne
Facebook Twitter LinkedIn

Deze herfst verwelkomen we Brabo, de kersverse afdeling Veilig Verblijf van Elegast. In dit huis verblijven zes jongens waarbij het op dat moment moeilijk loopt op verschillende levensdomeinen. Tijdens hun tijdelijk verblijf worden ze intensief ondersteund alvorens we toewerken naar een meer open vorm van hulpverlening.

We betrekken in het plan van aanpak de mensen die rond de jongens staan. Familie, vrienden, steunfiguren en ook andere diensten die belangrijk kunnen zijn – we leggen graag met zo veel mogelijk mensen contact.

In Brabo kunnen de jongens rekenen op een heel team met, onder andere, een psycholoog, een contextbegeleider en een handvol leefgroepbegeleiders. Voor elke jongen is er ook een individuele begeleider die hem van net iets meer nabij opvolgt. In één-op-één momenten werken ze samen naar de persoonlijke doelstellingen van de jongen toe.

Doorheen de dag wisselen individuele momenten en groepsmomenten elkaar af. De dag beginnen we samen, overdag gaat ieder zijn eigen weg en ’s avonds sluiten we samen onze dag af. Zo zetten we in Brabo tegelijkertijd in op groepsgevoel en op autonomie.