Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
Rechten van Betrokkene
Rechten van Betrokkene

AANVRAAGFORMULIER RECHTEN VAN BETROKKENE – GDPR/AVG

U heeft het recht om inzage en afschrift te krijgen van uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan zoals bepaald in artikel 15 van de GDPR. U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verbeteren of wissen, zoals bepaald in respectievelijk artikel 16 en artikel 17 van de GDPR. Daarnaast kunt u ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking, zoals bepaald in artikel 18 en 21 van de AVG.

 

    Identificatie verzoeker

    Verzoek

    Ik wens mijn rechten als betrokkene uit te oefenen door het instellen van volgend(e) verzoek(en):