Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
VIA: Aanmelding
VIA: Aanmelding

Aanmelder


U maakt geen deel uit van een CLB. Welk CLB begeleidt de jongere momenteel?


Jongere


Contextfiguur


Huidige School

AANMELDINGSREDEN – BEZORGDHEDEN OVER CLIËNT / CLIËNTSYSTEEM

Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de kindfactoren

Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de contextfactorenSpecifieke vraag aan het OOOC


U koos voor de module Verkenning. Welke specifieke diagnostische acties worden er gewenst?

Dit invullen is niet noodzakelijk. Het OOOC kan inschatten welke diagnostische acties noodzakelijk zijn afhankelijk van de specifieke vraag. Indien u als contactpersoon-aanmelder echter bepaalde acties uitgevoerd wil zien, kan dat hier aangevraagd worden. Deze worden op de intake besproken. Houd er rekening met het gegeven dat er slechts 3 individuele contactmomenten plaatsvinden tijdens een VIA-traject.

De ASEBA vragenlijsten (Youth Self Report, Teacher Report Form en Children Behaviour Check List) worden, samen met de schoolvragenlijst van Elegast standaard meegegeven.
Vragenlijsten

Projectief materiaal

Observaties

Akkoorden

De jongere en minstens 1 ouder moeten akkoord zijn. Vink aan.

Verklaren hierbij akkoord te zijn met de aanmelding van de jongere voor het VIA-traject