Interview met Kubilay
Facebook Twitter LinkedIn

Hoe ziet een dag door de ogen van een leefgroepbegeleider bij Potgieter eruit?

Om te beginnen, zeer gevarieerd! We werken binnen ons team in shiften. Bij de start worden we eerst gebriefd door de collega’s die reeds op dienst waren zodat we op de hoogte zijn van de jongeren die in huis zijn en welke taken er moeten worden uitgevoerd. Er is steeds een to-dolijstje dat wij opstellen. Daar proberen we ons dagelijks aan te houden. 

De late shift begint om drie uur in de namiddag. We verwelkomen de jongeren wanneer ze terugkeren van school en praten even bij. We spelen een spel ter ontspanning, zoals bijvoorbeeld een partijtje biljart. Zij die huiswerk hebben beginnen daaraan. Rond zes uur ’s avonds eten we. Van kwart over zeven tot acht houden we een schermvrij moment. We merkten de laatste jaren dat dit echt nodig is. We dagen de jongeren dan uit om ook eens iets anders te doen dan hun ogen uit te putten. Om acht uur krijgen ze een ‘gezond’ snackje. De jongsten gaan daarna naar bed.

Door de coronacrisis konden we het afgelopen jaar niet veel externe activiteiten doen. Toch probeerden we zoveel mogelijk op zaterdag en woensdagnamiddag iets te plannen. Een bezoek aan de minigolf, de cinema of het trampolinepark kent steeds weer succes. Op zondag is het kookdag. Dan maken we ons eten zelf klaar en trainen de jongeren hun kookkunsten!  

Potgieter is een OOOC: een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum. Hoe verschilt dat van bijvoorbeeld een begeleidingstehuis?

Kinderen en jongeren komen bij ons zowel ambulant als residentieel terecht. Sommigen wonen dus bij ons in, maar dat is niet altijd het geval. We voeren een maatschappelijk en psychologisch onderzoek om te weten te komen welke hulpverleningsvorm het beste bij hen past. Dit maakt dat de leefgroep vrij dynamisch is omdat de doorstroom van jongeren frequenter is. In een begeleidingstehuis verblijven kinderen en jongeren vaak voor langere tijd, al heerst daar de laatste jaren toch ook de tendens om ze zo snel en zo veel mogelijk in hun eigen context te laten verblijven.  

Eerder gaf je aan dat jullie werking door Corona aangepast moest worden. Wat zijn de grootste veranderingen tot nu toe?

Tijdens de eerste lockdown werden we naast begeleider plots ook leerkracht. Dat was een hele aanpassing.  We probeerden een gepast systeem te creëren dat voor iedereen werkte: zowel voor de jongeren als voor de begeleiders en het ondersteunende team. We moesten daarnaast onze shiften nog eens opsplitsen omwille van de intensiteit en het beperkt aantal collega’s. We merkten dat deze aanpak werkte. Toch zijn we blij voor de jongeren dat ze weer naar school kunnen. 

Mooi om te horen hoe jullie zo gedreven met deze uitdagende periode zijn omgegaan. Merkte je ook een verschil in het gedrag van de jongeren doorheen deze periode? 

Ja, het was te zien dat dit voor de jongeren ook heel wat van hun aanpassingsvermogen vroeg. Dat is nog steeds het geval, maar het gaat beter. De ene jongere kan hier flexibeler mee om dan de andere. Wel waren er meer conflicten omdat de jongeren vaker bij elkaar waren. Een logisch gevolg, zou je kunnen zeggen. Als team zijn we goed getraind voor zulke moeilijke situaties: meestal kunnen we er goed mee overweg.

Interessant, hoe gaan jullie om met die verhoogde spanningen?

We proberen zeer preventief te werken, waardoor conflicten zo veel mogelijk vermeden worden. Dat is natuurlijk nooit een garantie. Praten helpt in heel veel gevallen en dit nodigt jongeren ook uit om hetzelfde te doen. Hun gevoelens bespreekbaar maken maar ook hun frustraties onder woorden brengen, waardoor escalatie kan vermeden worden. In plaats van een autoritaire positie in te nemen die uitgaat van ‘macht’ willen we met deze nieuwe autoriteit de stap zetten naar een positie die inzet op ‘kracht’. 

Dat heb je mooi verwoord! Een laatste vraag, wat wens je jullie dienst nog toe? 

Ik wens mijn collega’s en mezelf toe dat de positieve sfeer die onder de collega’s aanwezig is, zal blijven bestaan. Ik vind dat wij een heel goed team zijn. Er is een goede communicatie en we zijn mooi op elkaar ingewerkt. Binnen deze werking is dit cruciaal om een goede begeleiding te bieden aan de jongeren. Naast deze wens ben ik dus ook heel dankbaar dat ik in dit topteam zit! 

Heel erg bedankt voor dit gesprek, Kubilay en nog veel succes! 

Met veel plezier!