Ondersteuning van basisscholen: Elegast School PRO x Stad Antwerpen
Facebook Twitter LinkedIn

Scholen die geconfronteerd worden met lastig gedrag en leerkrachtenteams die met de handen in het haar zitten: het gebeurt maar al te vaak. Om ze te helpen om terug warmte en verbinding in de klas te brengen werkte Elegast School PRO samen met Stad Antwerpen een ondersteuningsaanbod uit dat zich specifiek richt op basisscholen.

Het School PRO-team begeleidt vanaf het schooljaar 2023-2024 elk semester vier scholen in de Stad Antwerpen met zowel preventieve als curatieve trajecten op maat. De trajecten kunnen samen of apart lopen en kunnen aangevraagd worden door de school zelf of door het CLB.

In het preventief traject ontwikkelen we samen strategieën om het gevoel van verbondenheid in de school te herstellen en te verankeren. Bovendien krijgen leerkrachten praktische tools en concrete methodieken aangereikt om hun eigen kracht terug te vinden, energie op te doen en op een oplossingsgerichte manier om te gaan met lastig gedrag van leerlingen.

In het curatief traject zetten we in op herstel. Leerkrachten krijgen doelgerichte methodieken en tools om storend of moeilijk gedrag aan te pakken en toch in verbinding te blijven met de leerlingen. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen handvaten om open en met respect voor elkaar te communiceren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken, die een positieve en constructieve omgeving bevorderen.

Iets voor jullie school? Neem contact op via de website van Onderwijsnetwerk Antwerpen.