Start nieuwe groep ‘Kinderen Uit de Knel’
Facebook Twitter LinkedIn

In oktober startte een nieuwe oudergroep binnen ‘Kinderen Uit de Knel’, een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen in een conflictueuze scheidingssituatie.

Omdat we weten hoe belangrijk het netwerk is om ouders in zo’n proces aan te moedigen en te ondersteunen, startte de groep met een infoavond voor het netwerk. In de volgende bijeenkomsten zullen de ouders samen nadenken over waar de strijd vastloopt en geven ze elkaar feedback en hulp in hoe het anders kan.

Ook de kinderen krijgen een plaats in het proces. Zij staan samen stil bij wat ze denken en voelen bij de scheidingssituatie en krijgen de kans om dit te tonen aan hun ouders.  

Illustratie: Ellen Beullens