Onderzoek rond voedingsmedia
Facebook Twitter LinkedIn

In hun onderzoek naar voedingsmedia bij jongvolwassenen klopten twee communicatiewetenschappers van de Universiteit Antwerpen aan bij Elegast. Tijdens een boeiende samenwerking deelden de jongeren van Studio+ hun ervaringen met mediaberichten. Hun feedback bleek zeer waardevol en zal worden gebruikt om gezondheidscampagnes beter vorm te geven.

Voedingsmedia?

Onder voedingsmedia verstaan onderzoekers Lauranna Teunissen en Paulien Decorte allerlei mediaberichten over voeding: of je die nu leest in een magazine, bekijkt op YouTube of voorbij ziet komen op Instagram. Het is al even geweten dat voedingsmedia effecten kunnen hebben op ons kook- en eetgedrag.

Het effect op jongvolwassenen

In deze levensfase worden jongvolwassenen vaak voor het eerst zelfstandig(er) in wat ze kopen, koken en eten. Daarbovenop zijn ze, in vergelijking met andere doelgroepen, bijzonder veel bezig met media. Het is dus belangrijk om te bestuderen welke effecten die media hebben op hun voedingsgewoontes. De gewoontes die ze tussen 18 en 25 jaar ontwikkelen kunnen immers bepalend zijn voor hun gewoontes op lange termijn.