Signs of Safety
Facebook Twitter LinkedIn

In de jeugdhulp is er de laatste jaren veel ingezet op kinderen en jongeren thuis te kunnen laten opgroeien. Daar waar er vroeger bij onveiligheid sneller de reflex was om naar een voorziening toe te werken, wordt er vanuit de visie van Signs of Safety en Family Finding ingezet op het werken aan een veilige thuisomgeving waarbij het gezin en hun netwerk de belangrijkste partners zijn. 

Vanuit Agentschap Opgroeien ontvingen we afgelopen jaar een rondzendbrief voor een nieuwe module contextbegeleiding Signs of Safety. Gezien we bij Elegast Gezinsbegeleiding al enkele jaren trajecten ‘Dreigende Uithuisplaatsing’ doen, besloten we hierop in te tekenen. De kans op uitbreiding kwam tegemoet aan de extra middelen die we nodig hadden om intensief met deze kwetsbare gezinnen aan de slag te kunnen gaan.

Elegast werd geselecteerd als een van twee samenwerkingspartners binnen de regio Antwerpen. Ondertussen zijn de eerste trajecten en onze nieuwe medewerkers gestart. Door met twee begeleiders in een gezin aan de slag te gaan, kunnen we op hetzelfde moment inzetten op verschillende sporen. Een mama die momenteel in begeleiding is, vertelt ons dat ze het fijn vindt dat ze inspraak krijgt in de inhoud en het tempo van het traject.