Samen zijn we sterker: Mind The Gap
Facebook Twitter LinkedIn

Mind The Gap bundelt sinds maart 2017 de krachten van organisaties uit diverse sectoren van de jeugd- en volwassenzorg. Ook Elegast engageert zich actief in de uitwerking van de projecten. We zetten op deze manier concrete acties op voor jongvolwassenen die dreigen door de mazen van het net te vallen. Mind The Gap wil het voortouw nemen om voor alle jongvolwassenen in de stad Antwerpen een veilige, ondersteunende en koesterende thuis te realiseren. Het Mind The Gap collectief komt drie keer per jaar samen zodat alle leden op de hoogte blijven en input kunnen geven bij de verschillende doelstellingen, acties en resultaten. Meer informatie over de mooie projecten kan je vinden op de website van Mind The Gap.

We belichten hier graag 2 projecten die recent van start gingen. 

Wonen Met Begeleiding 

Elegast zette zijn schouders mee onder het project Wonen Met Begeleiding. Dit project ging op 1 oktober 2020 van start en is één van de vele acties van Mind The Gap om dak- en thuisloosheid in Antwerpen aan te pakken. Het uitgangspunt van wonen met begeleiding is om kwetsbare jongvolwassenen snel toegang te verlenen tot een woning met daaraan een intensieve multidisciplinaire begeleiding gekoppeld. De zorgaanbieders werken intersectoraal samen en engageren zich tot het begeleiden van jongeren met een complexe multiproblematiek. Het zijn jongeren die in de eigen of andere reguliere zorgvormen uit de boot vallen. De wensen en doelen van de jongere staan voorop in het begeleidingsplan waarbij er krachtgericht wordt ingezet op een snelle doorstroom naar reguliere en duurzame woningen.  

Inloophuis voor jongeren Kavka

Inloophuis Kavka is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren van 17 tot 25 jaar en in het bijzonder jongeren in armoede, eenzamen, nieuwkomers,… Het inloophuis wil een plek zijn waar jongeren zich kunnen warmen en veilig voelen. Ze hebben er de mogelijkheid om iets te eten, zich te verfrissen of gewoon even tot rust te komen. Inloophuis Kavka werkt samen met zowel professionele als niet-professionele partners. Zij worden uitgenodigd om hun deskundigheid en engagement in verbinding te brengen met de bezoekers. Het Inloophuis organiseert zelf geen intensieve hulp- of zorgverlening. Het gaat wel actief op zoek naar partnerorganisaties die begeleiding kunnen aanbieden.  Het stelt zich op als vindplaats en wil actief bijdragen aan het verbinden van de bezoekers met het hulp- en zorgverleningsaanbod. Verschillende organisaties over diverse sectoren zoals Dennenhof, Den Engel, Zorgbedrijf, Topcoaches, Het Alternatief, Betonne Jeugd, Emmaus, De Touter, CAW en Elegast bemannen afwisselend 2 keer per week het inloophuis in Kavka (Oudaan 14, 2000 Antwerpen).