Basispakketjes Gezinsbegeleiding
Facebook Twitter LinkedIn

Linne van de Gezinsbegeleiding schrijft:

Uit ervaring in het werken met gezinnen, merken we steeds vaker op dat veel kinderen en jongeren thuis weinig middelen hebben om te kunnen spelen. De Gezinsbegeleiding ontving van havenbedrijf PSA een mooie sponsoring. We investeerden het geschonken bedrag in basispakketjes voor gezinnen, gevuld met wat wij vinden dat kinderen zeker nodig hebben om te kunnen spelen. De verschillende gezinnen die een speelpakket ontvingen waren bijzonder lovend over de inhoud. We hopen dan ook om de inventaris nog meer uit te breiden om zoveel mogelijk gezinnen een speelpakket te kunnen aanbieden! 

P.S.: We hopen dat gulle sponsors onze kast in de toekomst verder willen spijzen om kinderen zonder speelgoed alvast op weg te helpen.