Voor sommige dingen is er geen pauzeknop.
Facebook Twitter LinkedIn
Elegast leefgroepen in lockdown

Voor, tijdens en na de lockdown gaat onze opvang onverminderd door.

In Antwerpen zijn er vijf residentiële afdelingen waarin we jongeren opvangen. In veel gevallen gaat het om jongeren die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen blijven bij hun ouders. Om onze cliënten de hulp te bieden die ze nodig hebben en om de warme en veilige sfeer die er heerst te vrijwaren, is het van uiterst belang dat deze essentiële werkingen ondanks alles kunnen doorgaan.

Veilig omgaan met deze situatie, met speciale aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers, was doorheen de lockdown onze hoogste prioriteit.

Zo begonnen we op 13 maart met het aanleggen van een poule van medewerkers, veelal begeleiders van ambulante diensten, die zich ter beschikking stellen om mee te werken in de residenties. De helden van de vrijwilligerspoule zorgen ervoor dat het vele werk niet door enkelen gedragen hoeft te worden. Onze begeleiders tonen elke dag opnieuw hun inzet en creativiteit om de moed erin te houden bij onze jongeren.

De lockdown trof deze jongeren bijzonder hard. Twee maanden lang kon, volgens de voorschriften van de overheid, bezoek van de ouders enkel in de meest uitzonderlijke noodgevallen. Veel jongeren slaakten een kreet van opluchting toen de maatregelen midden mei versoepeld werden en ze terug in één ruimte samen konden zijn met familie en vrienden.