Toolbox Digitaal Inclusieve Wijk
Facebook Twitter LinkedIn

De toolbox rond digitale inclusie, waar we met Elegast hard aan hebben meegewerkt, is vanaf nu beschikbaar! Twee jaar lang bundelden Antwerpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ uit te tekenen. De 3 steden zetten al jaren in op e-inclusie. In een 1ste fase brachten we onze expertise en ervaring samen om het concept ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ uit te werken. Daarna testte elke stad het concept in 2 wijken, waaronder Den Dam. Via permanente evaluatie stuurden we het concept telkens verder bij. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties aan de slag kunnen.