Ik zoek hulp. Ik wil helpen!
AWS-dag
AWS-dag

Op vrijdag 5 oktober 2018 vond naar jaarlijkse traditie de Als We Samenwerken – dag plaats  Op deze dag willen we enerzijds onze prestatieplaatsen in de bloemetjes zetten, letterlijk en figuurlijk, en anderzijds hen mee betrekken in ons kwaliteitsbeleid. 

De prestatieplaats is de motor van onze werking en we wensen hen dan ook voldoende te informeren en te betrekken in onze werking.

In de voormiddag werden de genodigden van de verschillende prestatieplaatsen ontvangen bij vzw Elegast door Emmanuel Standaert, Directeur Dienst Autonome Werkstraffen. Hij sprak zich uit omtrent het belang van een constructieve samenwerking tussen diverse actoren en een interactief proces waarbij we samen kwaliteit willen bieden. De stand van zaken betreffende de nieuwe presentatiemap, de tevredenheidsmeting en de werkfiches van de prestatieplaatsen werd uitgebreid toegelicht. Daarnaast werden er ook enkele stellingen geformuleerd waar we in de toekomst actief mee aan de slag willen gaan en waarbij we input wensten van de prestatieplaatsen.

Vervolgens werden de aanwezigen geïnformeerd door onze eerste gastspreker, Mevr. Nadia Verschueren, plaatsvervangend voorzitter van de Probatiecommissie te Antwerpen, over ‘De betrokkenheid van de gemeenschap bij de strafuitvoering’.

Om de voormiddag af te sluiten, kon men één van de volgende prestatieplaatsen bezoeken: Kringwinkel Antwerpen-centrum, Sint Lucas Academie voor beeldende kunsten of GZA Campus Sint – Vincentius. We kregen een rondleiding en een uiteenzetting van hun organisatie. Ook was dit een mogelijkheid om gedachten te delen omtrent de stellingen en even te pauzeren. Hierna volgde een uitgebreide gezonde lunch bij Elegast vzw.

Onze tweede gastspreker, Prof. Dr. Kasia Uzieblo, verbonden aan de UGent en Universiteit Utrecht waar ze forensische psychologie doceert, nam het woord na de lunch.  Zij gaf een uiteenzetting over ‘Herkennen en herstellen van denkfouten bij gewelddadige jongeren’.

Vervolgens werd de kans geboden om nog een tweede prestatieplaats te bezoeken.

Als afsluiter van de Als We Samenwerken- dag werden de genodigden ontvangen door Veerle Pasmans, Directrice Justitiehuis Antwerpen, op het Justitiehuis.  Daar werden we getrakteerd op een hapje en een drankje en was er een evaluatie omtrent het verloop van de dag en de stellingen.

Naar aanleiding van de input die wij hieruit verkregen van de aanwezige prestatieplaatsen, zullen we op 26 maart 2019 een infodag aanbieden aan de begeleiders van de prestatieplaatsen met als onderwerp ‘hoe omgaan met conflicten’. Nog in 2019 zullen we een supervisie organiseren tussen vzw Elegast en het Justitiehuis Antwerpen met als thema het kennismakingsgesprek. Wij zullen hierbij rekening houden met de suggesties die vanuit de prestatieplaatsen gegeven werden.

Het werd wederom een gezellige en leerrijke ontmoetingsdag.