Waarom VIA

Elegast wil zijn jarenlange ervaring binnen het diagnostisch onderzoek beschikbaar stellen aan voornamelijk de CLB’s en scholen. Deze partners hebben een cruciale signaalfunctie met betrekking tot het welzijn van kinderen en jongeren. Ze zijn de eersten die een verontrustende situatie in het leven van de jongeren aanvoelen. Vaak hebben zij echter onvoldoende zicht op alle elementen en oorzaken van de verontrustende opvoedingssituatie. Als OOOC willen wij als partner in de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) de CLB’s en scholen ondersteunen waarbij de focus van de problemen bij de jongere binnen de context schuilt.

Vanuit dit vertrekpunt kan VIA binnen een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum (OOOC) een aanvulling zijn op het lopende traject vanuit CLB en andere hulpverleningsvormen. Door het samengaan van een OOOC met een CLB bundelen we onze krachten in één diagnostisch proces.


Wat is VIA

Het VIA-project staat voor een snelle, efficiënte en kortdurende ( maximaal 1 maand) samenwerking tussen het diagnostisch centrum en alle betrokken actoren, door hulp te bieden op het vlak van diagnostiek en begeleiding. Het VIA – project is een ambulante werkvorm op vrijwillige basis. We werken vraag gestuurd en doel-/krachtgericht met als eindproduct een gericht advies waar de cliënt, de context en de contact persoon aanmelder onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Vanuit de concrete hulpvraag starten wij een diagnostisch proces met als mogelijke doelen:

Via heeft als doelgroep:


Verkenning


Indicatie


Actie