SLIM

SLIM Folder


Waarom SLIM

Het thema van radicalisering staat meer dan ooit op de agenda in de actualiteit, maar ook binnen de hulpverlening en het onderwijs. Ook Elegast voelt in zijn professioneel netwerk een nood aan een antwoord op deze problematiek.
Vanuit deze nood verdiepte Elegast zich in deze materie en leerde van waaruit deze extreme idealen kunnen ontstaan. Het vormen van idealen is normaal en noodzakelijk in de identiteitsontwikkeling van elke jongere. Ze zoeken naar antwoorden op hun vragen of oplossingen voor hun problemen, niet iedereen kan hiervoor terecht bij zijn ouders, school of vrienden. Toch is het belangrijk dat zij hierover kunnen praten en discussiëren.

SLIM staat voor ‘Samen Leven In de Maatschappij’ en is een concept dat zich richt op alle actoren die in aanraking komen met jongeren die in hun identiteitsontwikkeling ondersteuning nodig hebben. Het concept SLIM bevat verschillende onderdelen die willen bijdragen aan een gezonde
identiteitsontwikkeling bij jongeren.


Luik 1: in gesprek met de jongere

Sommige jongeren hebben het niet gemakkelijk hun weg in de huidige maatschappij te vinden. Bij de bestaande structuren vinden ze geen aansluiting en soms is er sprake van een uitgebreide
achterliggende problematiek. Familiale en sociale netwerken bieden niet altijd voldoende opvang en bieden niet het forum waar jongeren met hun gevoelens en frustraties terecht kunnen. Dit maakt hen kwetsbaar en sneller vatbaar voor extreme alternatieven die hen aangereikt worden. Binnen een groep van gelijkgezinden krijgen ze dan wel de waardering die ze zoeken.
Om tegemoet te komen aan deze jongeren, biedt Elegast een vorming aan waarbinnen ze kunnen praten en discussiëren. De vorming ondersteunt hen in hun zoektocht naar identiteit, persoonlijkheid en idealen.

Voor wie? Jongeren die hun weg niet vinden in de samenleving. Jongeren die geen aansluiting
vinden in de huidige structuren, en daardoor mogelijks vatbaar zijn voor extreme alternatieven die hen aangereikt worden. Het kunnen jongeren zijn die al een beginnend radicaal gedachtengoed ontwikkelen of vertonen.
We richten ons op minderjarigen vanaf 12 jaar die in het arrondissement Antwerpen wonen.

Wat? Het vormingsaanbod heeft als doel het hernieuwen en of versterken van de bindingen van de jongere met zichzelf, zijn omgeving en de maatschappij.