HCA EVOLUEERT, HCA STUURT BIJ, HCA LEEFT!

HCA staat voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling. Enerzijds begeleidt onze dienst bemiddelingen tussen minderjarige daders en hun slachtoffers. Anderzijds zorgen we voor de uitvoering van alternatieve maatregelen zoals vorming en dienstverlening. We werken steeds in opdracht van parket of jeugdrechtbank. In al onze werkgebieden beogen we een constructieve reactie op jeugdcriminaliteit.

Elegast HCA biedt een adequate reactie op jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen. We doen dit ondertussen al 25 jaar en hebben ondertussen ook maatschappelijk gezien een plaats gekregen: HCA is prominent aanwezig in de nieuwe jeugdwet en als HCA-dienst zijn we een erkende voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg. We nodigen u nu alvast uit voor onze studienamiddag die in het najaar van 2012 zal doorgaan ter ere van het 25 jaar bestaan van de werking rond MOF. In deze nieuwsbrief vindt u uitleg over nieuwe dingen of bevestiging van wat al was. Deze brief wordt in een 500-tal exemplaren verspreid naar alle onze verwijzers, partners,
collega’s, …

Wij hopen u met deze informatie op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt achter de schermen van onze werking.

Vriendelijke groet,

Marc Parmentier
Afgevaardigd bestuurder Elegast

Elegast

Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling - Elegeast vzw
Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen
hca@elegast.be - www.elegast.be