HCA Kort

 • De ‘top 3’ van feiten die ten grondslag liggen aan HCA- maatregelen bestaat uit “diefstal d.m.v braak, inklim- ming, valse sleutels”, “opzettelijke slagen en verwondingen” en “beschadigingen (vernielingen in het algemeen)”.
 • De meest gehoorde zin na een vorming is: ‘het viel beter mee dan gedacht’.
 • Dienstverlening kent een zeer hoog slaagpercentage: 88%.
 • Jongeren schrijven aan het einde van de vorming en/ of dienstverlening een brief aan de jeugdrechter. Ze beloven vaak dat ze niet meer voor de jeugdrechter zullen komen.
 • In 2011 deden we het meest beroep op de kringwinkel in Mortsel (6 jongeren), op de voet gevolgd door het WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen (5 jongeren).
 • Elegast kende in 2011 een massale verhoging van de aanmeldingen voor herstelbemiddeling.
  606 jongeren werden aangemeld voor een herstelbemiddeling.
  Ter vergelijking: in 2010 telden we 340 aanmeldingen.
 • Bij deze 606 aanmeldingen, spreken we van 270 via parket, 11 opgelegd door de jeugdrechtbank
  en 325 via parket met tegelijkertijd een vordering voor de jeugdrechtbank.
 • Er werden bij herstelbemiddeling 367 dossiers afgesloten in 2011.
 • Voor 145 minderjarigen werd een overeenkomst afgesloten. Van zodra er een overeenkomst is,
  wordt die ook in bijna alle gevallen nageleefd.
 • Bij herstelbemiddeling worden dossiers vaak niet opgestart
  omdat het slachtoffer niet wil bemiddelen of geen vragen heeft.
 • Via het vereffeningsfonds konden 9 jongeren werken om hun toegebrachte schade te herstellen.
 • Van alle bemiddelingsgesprekken ging het in 30% van de gevallen om directe gesprekken
  tussen dader en slachtoffer. Onze dienst engageert zich om te blijven streven naar een hoger aantal.
 • De aanmeldingen voor HERGO zaten dit jaar eveneens in de lift, met 14 aanmeldingen.
 • Wist je dat de dienst HCA in 2012 reeds 25 jaar bestaat?
  In het najaar vieren wij dat graag samen met u. U hoort nog van ons!
Elegast

Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling - Elegeast vzw
Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen
hca@elegast.be - www.elegast.be