AAN HET WOORD.. ONZE WERKPLAATSEN

In deze rubriek willen we het woord laten aan personen die met onze dienst in aanraking komen.
Deze keer hebben we ervoor gekozen om ons oor te luisteren te leggen bij de werkplaatsen waar onze jongeren in het kader van een dienstverlening aan de slag kunnen gaan. Ook benieuwd wat hun ervaringen zijn?Wat heeft u ertoe aangezet om mee de gemeenschapsdiensten uit te werken?

"Omdat het DVC Sint Jozef er van uit gaat dat iedereen een tweede kans mag en kan verdienen."
(Dhr. M. Schulpen, DVC Sint-Jozef)

"Wij hebben hieraan meegewerkt omdat wij dit een goed initiatief vinden en jongeren ertoe willen aanzetten om op een nuttige en zinvolle manier hun gemeenschapsdienst te kunnen uitvoeren. Ze kunnen bovendien op een andere manier en in een goede sfeer kennismaken men onze dienst, zodat zij een bredere kijk op het gemeenschappelijk gebeuren kunnen krijgen."
(Dhr. D. Kets, Lokale Politie Lier)

"Bij Opnieuw & Co worden er mensen in de winkels, het atelier en de logistiek tewerkgesteld. Onze samenwerking met Elegast is steeds vlot verlopen, zo kunnen we altijd bij de assistenten terecht met vragen of bepaalde moeilijkheden."
(Mevr. G. Journée, Opnieuw & Co)

"De jongeren toch een tweede kans te geven en inzicht te geven wat hun fout is in de maatschappij."
(Dhr. J. Vaeck, Provinciaal Recreatiepark De Schorre)Welke zijn uw ervaringen?

"De meeste personen respecteren het uit te voeren werk en werken hun tijd volledig uit.
Er zijn er zelfs die in 2011 na hun werkstraf hebben gesolliciteerd, kan je dan nog spreken over een werkstraf ?"
(Dhr. M. Schulpen, DVC Sint-Jozef)

"Onze ervaringen met deze jongeren zijn zeer positief. Zij worden ingezet in het uitvoeren van logistieke taken, die samen met onze medewerker worden uitgevoerd en die hen hierin steeds begeleidt. Zij zijn vrij gemotiveerd en respectvol."
(Dhr. D. Kets, Lokale Politie Lier)

"De positieve ingesteldheid van de jongeren die bij ons gemeenschapsdienst hebben gedaan, is voor ons een motivatie voor de verderzetting ervan."
(Dhr. D. De Man, UZA)

"Een enkele keer loopt het mis, maar dat is dan een kwestie van snel te reageren, leert onze ervaring
(goede afspraken maken goede …)."
(Dhr. M. Schulpen, DVC Sint-Jozef)Wat wil u aan onze lezers zeker meedelen?

"Iedereen maakt in zijn/haar leven wel eens een misstap - 'hij die vrij van zonde is werpe de eerste steen'.
Het aanbieden van een werkstraf opent in de meeste gevallen hun ogen."
(Dhr. M. Schulpen, DVC Sint-Jozef)

"Wat wij zeker wensen mee te delen is dat uit gesprekken tussen onze medewerker en de jongeren blijkt dat de ouders dikwijls tekort schieten in het opvoedingstaken."
(Dhr. D. Kets, Lokale Politie Lier)

"Iedereen die kinderen heeft eens nadenken: 'wat zou ik doen als mijn kind…?' "
(Dhr. J. Vaeck, Provinciaal Recreatiepark De Schorre)Wat vindt u van de maatregel?

"Je moet de gevolgen accepteren van wat je verkeerd doet en leren uit je fouten. Het is een alternatief om wat terug te doen naar de samenleving, wel is het zo dat dit voor de diensten waar ze tewerkgesteld worden extra aandacht en opvolging vraagt. Men zou er ook eens moeten over nadenken om elke persoon die een werkstraf heeft uitgevoerd feedback te laten geven over zijn ervaringen en deze doorgeven aan de betrokken diensten, zo kan men ook daar uit leren."
(Dhr. M. Schulpen, DVC Sint-Jozef)

"Positief, goede correcte opvolging, nooit het idee gehad er alléén voor te staan."
(Dhr. J. Vaeck, Provinciaal Recreatiepark De Schorre)

"De maatregel vinden wij goed op voorwaarde dat de opgelegde gemeenschapdienst nuttig en leerrijk kan zijn voor de betrokkene."
(Dhr. D. Kets, Lokale Politie Lier)

"Dit lijkt ons zeker een efficiënte maatregel. Naar onze mening hebben vooral minderjarigen hier baat bij. Zij leren dat het stellen van een welbepaald gedrag ernstige gevolgen, voor zowel henzelf als hun omgeving, kunnen hebben. Vooral het wegnemen van de vrije tijd wordt, zowel voor de minder- als meerderjarigen, als een straf ervaren. Wij van Opnieuw & Co zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen om een aangename en veilige maatschappij te verwezenlijken!"
(Mevr. G. Journée, Opnieuw & Co)

"We hebben de gewoonte de jongere zelf te vragen wat hij graag doet. Als het mogelijk is, wordt hij mee ingeschakeld in het 'echte' werk, en niet enkel klassementswerk - wat er natuurlijk ook bijhoort. Ik vind het een heel leerrijke maatregel, zowel voor de jongere zelf als ook onze eigen medewerkers."
(Mevr. H. Hermans, UZA)

De jongeren die gemeenschapsdienst doen inpassen in onze dagelijkse werking zonder ons hiervoor aan te passen, levert een positief resultaat op voor beide partijen. De open directe communicatie tussen de begeleiders van Elegast en de verantwoordelijken van het UZA zorgt voor een vlot verloop van de gemeenschapsdienst."
(Dhr. D. De Man, UZA)

Elegast

Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling - Elegeast vzw
Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen
hca@elegast.be - www.elegast.be