NAFT Leerlingenondersteuning

Wat doen we?

NAFT leerlingenondersteuning biedt hulp aan jongeren met een beginnende schoolproblematiek.

We werken doelgericht: via cognitieve, psychofysieke, ervaringsgerichte, emotieregulerende of oplossingsgerichte werkwijzen zetten we in op nieuwe inzichten en vaardigheden.

Zo kunnen we elke leerling helpen met een oplossing op maat.

Hoe gaan we te werk?

Vaardigheden trainen we in groep. We focussen op duidelijk afgebakende doelstellingen om schooluitval en afwezigheden tegen te gaan, de studiekeuze te optimaliseren en schoolresultaten de hoogte in te duwen.

Elk traject sluiten we af met nazorg op maat van de behoeften en wensen van de leerling en/of de school. We staan ook in voor klasworkshops of (opvolging van) een buddysysteem of supportersgroep.

Wat vragen wij van de school?

We vragen dat minstens drie leerkrachten, inclusief de klastitularis, observaties uitvoeren. Op het einde van het traject doen school en NAFT samen een intervisie met minimaal de klastitularis en één andere leerkracht. Bij elk traject verwachten we dat de school terugkoppelt naar gemaakte afspraken en adviezen.

Om te starten met een NAFT-traject moet de school dus voldoende draagkracht hebben om de rest van het schooljaar met de jongere aan de slag te gaan.