Multifunctioneel Centrum

Binnen het Elegast-Multifunctioneel Centrum (MFC) worden verschillende hulpverleningsvormen aangeboden. Binnen de werking van het MFC wordt gezocht naar de op dat ogenblik voor betrokken minderjarige meest geschikte hulpverlening. De mogelijke hulpverleningsvormen binnen het MFC zijn een residentieel verblijf in het begeleidingstehuis, gezinsbegeleiding of opvang binnen het dagcentrum. Daarnaast kan ook andere hulpverlening geactiveerd worden zoals bijvoorbeeld een schoolvervangende dagbesteding, een sociaal vaardigheidstraining enzovoort. Indien nodig kan er, in overleg met alle partijen, worden geschakeld naar een op dat moment meer geschikte, hulpverleningsvorm, zonder opnieuw op een wachtlijst terecht te komen.
Een begeleiding binnen het MFC kan enkel starten nadat onze dienst hiertoe een opdracht kreeg van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank.

Binnen het MFC-traject kan de jongere verschillende hulpverleningsvormen doorlopen. Bij elke hulpverleningsvorm kunnen dus andere begeleiders betrokken zijn. Toch zijn er steeds twee vaste begeleiders die de minderjarige gedurende het hele hulpverleningstraject bijstaan. Enerzijds is er de contextbegeleider. Deze persoon heeft gesprekken met het hele gezin. Meestal komt hij bij de minderjarige thuis. Daarnaast is er ook nog de interne regisseur. Hij biedt geen feitelijke hulp, maar volgt wel het hele hulpverleningsproces en is betrokken bij elke verandering in het traject van de minderjarige. Net als de contextbegeleider is hij een vast aanspreekpunt voor het gezin.