Hobbykelder

De hobbykelder is een plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten om zich creatief uit te leven. Dit project is een onderdeel van de wijkwerking en is eveneens ondergebracht in het gebouw van Elegast-Den Dam.

De belangrijkste doelstelling van de hobbykelder is een laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren voor de buurtbewoner om op die manier sociale isolatie te voorkomen. Zo komt deze in contact met een betaalbaar aanbod van vrijetijdsactiviteiten, wat ook laagdrempelig kan werken naar andere, meer traditionele socioculturele organisaties in de buurt.

In de hobbykelder worden verschillende workshops georganiseerd:

Dit aanbod kan uitgebreid of ingeperkt worden naargelang de motivatie en de vraag van de buurtbewoner.

 

Met steun van: