HCA Herstelgericht Groepsoverleg

Wat is hergo?
Het HERstelgericht GroepsOverleg (Hergo) is een vrijwillig aanbod voor slachtoffers en minderjarige daders van een delict. Het is een bijeenkomst waar onder begeleiding van een neutrale moderator en co-moderator alle partijen de kans krijgen om informatie uit te wisselen over de feiten en de gevolgen ervan, zowel voor het slachtoffer als voor de samenleving.
Er wordt samen gezocht naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. Deze oplossing kan van diverse aard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mondelinge of schriftelijke verontschuldigingen, symbolisch herstel, het opstellen van een akkoord over de schadevergoeding enz. Tevens wordt er besproken op welke manier de minderjarige zijn betrokkenheid bij toekomstige feiten kan voorkomen. Dit kan er in iedere situatie anders uitzien.
Hergo kan aangeboden worden door de jeugdrechter aan elke minderjarige die zijn betrokkenheid bij die feiten erkent en zijn verantwoordelijkheid wil opnemen bij het rechtzetten van de gevolgen. Ook ieder slachtoffer dat hierbij schade heeft ondervonden wordt uitgenodigd.

Wie is effectief aanwezig?

Hoe verloopt een Hergo?
In een eerste gesprek apart gaat de moderator na of slachtoffer(s) en dader bereid zijn om op het aanbod in te gaan. Als alle partijen hieraan willen deelnemen, wordt naar een plaats en een datum gezocht voor de bijeenkomst.
Tijdens de Hergo wordt er in de eerste plaats stilgestaan bij wat er is gebeurd, wat de gevolgen waren van het delict en wat dit heeft betekend voor alle betrokkenen.
In een privé-overleg met zijn steunfiguren maakt de minderjarige een intentieverklaring op. Deze bevat voorstellen van acties die hij kan ondernemen om tot herstel te komen voor zijn slachtoffer(s), de samenleving en hoe hij zijn betrokkenheid bij toekomstige feiten kan voorkomen.
De intentieverklaring wordt voorgelegd aan de jeugdrechter. Als deze ook akkoord gaat, kan ze uitgevoerd worden.

 

Met steun van: