Dagcentrum

Het dagcentrum Elegast-Den Dam is vernoemd naar de buurt waar het centrum gevestigd is. Het biedt hulpverlening aan kinderen tussen 6 en 18 jaar en hun ouders. De kinderen blijven in het thuismilieu, maar brengen ook heel wat tijd door in het dagcentrum Elegast-Den Dam. Zowel de jongeren als de ouders worden begeleid. Jaarlijks gaat het om ongeveer 35 jongeren en hun ouders.

De hulpverlening stelt steeds de jongere centraal, maar kan zich op verschillende domeinen richten: opvoeding, relationele problemen, financiën, sociaal functioneren enz. De oplossing voor de problematische situatie wordt binnen het gezin zelf gezocht. De begeleiding is ondersteunend, maar de verantwoordelijkheid voor beslissingen blijft bij de ouders.

Via de begeleiding wordt getracht de vaardigheden, de mogelijkheden en de kracht van het gezin te vergroten. Eén manier om de druk op het gezin te verlichten, is de zorg voor de kinderen in de uren na school over te nemen. De kinderen worden dan in het dagcentrum volgens hun leeftijd in twee leefgroepen, de Poemba’s (zes tot en met twaalf jaar) en de Rafiki’s (dertien tot en met zeventien jaar), opgevangen en begeleid. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de begeleiding van het gezin als geheel. Als het gezin na de begeleiding door het dagcentrum Elegast-Den Dam zelfstandig kan functioneren, is de begeleiding geslaagd. Over het algemeen duurt een begeleiding ongeveer één jaar. Na een jaar kunnen de meeste gezinnen op zelfstandige basis verder.

De jongere wordt zowel in groep als individueel begeleid. De individuele begeleiding biedt de minderjarige de kans te reflecteren over zijn thuissituatie. De begeleiding streeft er naar dat de jongere zichzelf leert kennen, dat hij zich ontwikkelt tot een evenwichtig persoon en dat hij opnieuw een volwaardig lid van het gezin wordt. In de groepsbegeleiding staat de interactie met anderen centraal: leren omgaan met leeftijdsgenoten, met gezag, met conflicten, ...

Elke jongere en zijn gezin krijgt een integraal begeleider toegewezen die elk punt van de begeleiding op zich neemt.

De integraal begeleider brengt wekelijks een huisbezoek aan het gezin. De opvoeding van de kinderen staat in deze gesprekken centraal. Uiteraard kunnen ook andere problemen aan bod komen, die kunnen immers de opvoeding van de jongere beïnvloeden. Tot slot kunnen ouders infosessies en thematische activiteiten over opvoeding bijwonen.

Het grootste voordeel van de hulpverlening die dagcentrum Elegast-Den Dam aanbiedt, is dat de jongere in zijn thuismilieu kan blijven, maar dat toch heel wat ondersteuning geboden wordt. De jongere gaat na school onmiddellijk naar het dagcentrum. Hij blijft daar tot 19u. Na 19u en in de weekends is de jongere gewoon thuis. In de vakanties is de jongere van 9u tot 17u aanwezig in het centrum. De jongere blijft in het dagcentrum Elegast-Den Dam, omdat de uren na school vaak de meest stresserende zijn in een gezin. In deze tijdsspanne moeten immers verschillende dingen tegelijk gebeuren: de jongere komt thuis van school en moet huiswerk maken, er moet gekookt worden, jonge kinderen moeten in bad, ... Door de jongere in deze hectische uren op te vangen en een aantal taken van de ouders over te nemen, wordt er heel wat druk weggenomen. Wanneer de jongere na 19u thuiskomt, is iedereen ontspannen en kan de verdere avond rustig verlopen. Dit komt uiteraard de relatie tussen kind en ouders ten goede.