Conscience

Het begeleidingstehuis Elegast-Conscience bevindt zich in de Consciencestraat. Het is een residentiële opvang voor minderjarigen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen blijven bij hun ouders. Elegast-Conscience biedt een verblijf aan voor 15 jongeren tussen 3 en 18 jaar. De jongeren worden doorverwezen via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank.

Elk verblijf binnen Elegast-Conscience is gericht op de terugkeer van de jongere naar zijn thuismilieu. Uiteraard wordt er binnen de groep gewerkt aan het gedrag van de jongere. Daarnaast wordt er om deze terugkeer naar huis te realiseren ook intensief met de context van de jongere gewerkt. Via huisbezoeken, familiegesprekken, ouderparticipatie enzovoort wordt er gewerkt aan de opvoedkundige vaardigheden van de ouders. Daarnaast bieden we de jongere een intensieve individuele begeleiding die focust op zijn psychosociaal welzijn.

Elegast-Conscience biedt uitsluitend residentiële opvang voor kinderen en jongeren binnen het multifunctioneel centrum. Dit impliceert dat de verblijfsduur zeer variabel is en het doelpubliek zeer heterogeen. Het team is dan ook multidisciplinair samengesteld en binnen het vormingsbeleid van de voorziening is er veel aandacht voor het omgaan met diverse problematieken.

Typerend voor een verblijf binnen het multifunctioneel centrum is dat de verblijfsfunctie zeer flexibel wordt ingezet. In overleg met de jongere, zijn ouders en de verwijzers wordt bekeken hoeveel nachten de jongere binnen de voorziening zal verblijven. Dit maatwerk houdt in dat bij elke verandering of evolutie onmiddellijk kan geschakeld worden naar een andere, op dat moment meer geschikte, verblijfsmodaliteit.