Begeleid Zelfstandig Wonen

Jongeren tussen 17 en 21 jaar kunnen, na doorverwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank, beroep doen op de dienst Elegast-Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). Dat wil zeggen dat ze alleen gaan wonen, mits ondersteuning op verschillende domeinen.

De jongere krijgt bij de start van de begeleiding een vaste contextbegeleider, waarmee hij gemiddeld 1 à 2 maal per week afspreekt en dit meestal op huisbezoek of op verplaatsing. Naast deze individuele contacten heeft de contextbegeleider, liefst samen met de jongere, ook contacten met belangrijke personen uit diens netwerk. Naarmate de begeleiding vordert, wordt de ondersteuning geleidelijk aan afgebouwd. Na overleg met de verwijzer, de jongere en de begeleider bekijkt Elegast-BZW of het netwerk van de jongere voldoende ondersteunend werkt zodat de jongere zonder hulpverlening zelfstandig kan functioneren.

Tijdens de begeleiding bekijkt de contextbegeider autonoom wonen welke vaardigheden de jongere heeft, welke er ontbreken en/of geoefend dienen te worden. Van hieruit worden samen met de jongere voortdurend methodieken geformuleerd. Elegast-BZW werkt aan deze doelen door middel van verschillende methodes: door dingen samen te doen, door te oefenen met rollenspelen, door dingen voor te doen en door uitleg te geven. Op deze manier leert de jongere nieuwe vaardigheden aan en oefent hij degene die hij al heeft.

Doorheen de begeleiding heeft Elegast-BZW steeds aandacht voor volgende thema’s: wonen, administratie, budget, dagbesteding, vrije tijd en psychosociaal functioneren.